Lathund för tolkning av hepatitserologi

advertisement
1(2)
LATHUND
Lathund för tolkning av hepatitserologi
15158-2
2015-01-22
Patientsäkerhetsenheten
Smittskydd & Vårdhygien
Lathund för tolkning av hepatitserologi
Gäller för hepatit A (HAV), hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV).
Hepatit A
Anti-HAV
Markerar pågående eller utläkt infektion. Påvisas även efter vaccination.
Anti-HAV-IgM
Påvisas endast vid akut infektion och skiljer akut infektion från utläkt infektion.
Hepatit B
HBsAg
Alla med HBsAg har en pågående HBV-infektion, antingen akut eller kronisk, och är
således potentiellt smittsamma. HBsAg försvinner när infektionen läkt ut.
Anti-HBs
Påvisas efter utläkt hepatit B och ses även efter HBV-vaccination. Personen är
immun.
Anti-HBc
Kan alltid påvisas vid en pågående HBV-infektion. Kvarstår länge efter utläkt
infektion.
Anti-HBc IgM
Påvisas endast vid akut hepatit B och kvarstår under ca 6 mån.
HBeAg
Detta antigen är en smittsamhetsmarkör. Påvisas HBeAg föreligger alltid hög
smittrisk.
Anti-HBe
Påvisande av anti-HBe (och samtidigt negativ HBeAg) indikerar en låg smittrisk.
Kvantitativ PCR-HBV-DNA
Mäter antalet viruspartiklar i blodet. Smittsamheten är starkt relaterad till påvisad
mängd av HBV-DNA varför resultatet ger god vägledning vid
smittsamhetsbedömning.
Markör
HBsAg
Ej
smittad
Akut
Vaccinerad Kronisk
Låg
Hög
smittsamhet smittsamhet
+
Anti-HBs
+
+
Anti-HBc IgM
+
Anti-HBc
+
HBeAg
+
Anti-HBe
Utläkt
+
+
+
+
+
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
LATHUND
Lathund för tolkning av hepatitserologi
Patientsäkerhetsenheten
Smittskydd & Vårdhygien
2015-01-22
Hepatit C
Anti-HCV
Påvisas vid pågående infektion men även länge efter utläkt infektion.
PCR-HCV-RNA
Påvisar HCV i blodet och säkerställer om personen har en pågående och smittsam
infektion.
Hör gärna av er till smittskyddsenheten eller infektionskliniken om det finns
oklarheter kring tolkningen av ovanstående markörer.
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2(2)
15158-2
Download