ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR SMITTSKYDDSLAGEN

advertisement
ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR
SMITTSKYDDSLAGEN
Allmänfarliga sjukdomar
Campylobacter
Difteri
EHEC
ESBLCARBA *
Giardia
Gonorré
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit E
HIV
HTLV I eller II
Klamydia
Kolera
MRSA
Mjältbrand
Paratyfoidfeber
Pest
Infektion med pneumokocker
med nedsatt känslighet för
penicillin G
Polio
Rabies
Salmonella
Shigella
SARS
Syfilis
Tuberkulos
Tyfoidfeber
Virala hemorragiska febrar
Smittspårningspliktiga sjukdomar
*=Anmälningspliktig sedan mars 2012
Övriga anmälningspliktiga sjukdomar
Atypiska mykobakterier
Botulism
Brucellos
Cryptosporidium
Denguefeber
Echinokockinfektion
Entamöba histolytica
Gula febern
-hemolyserande grupp A-streptokocker, invasiv infektion
Haemophilus influenzae – invasiv infektion
Harpest
Kikhosta
Legionellainfektion
Leptospirainfektion
Listeriainfektion
Malaria
Meningokockinfektion – invasiv infektion
Mässling
Papegojsjuka
Pneumokockinfektion – invasiv infektion
Påssjuka
Röda hund
Sorkfeber
Stelkramp
Trikinos
Q-feber
VRE
Vibrioinfektion exkl kolera
Viral meningoencefalit (t ex TBE)
Yersiniainfektion
ESBL – lab-anmälningspliktig
Den nya influensan (Infl A H1N1)
Smittspårningspliktiga sjukdomar
*=Anmälningspliktig sedan mars 2012
Download