Provtagningsanvisning HIV/Hepatit

advertisement
Provtagningsanvisning HIV/Hepatit
Undersökning avseende HIV, HTLV och hepatitvirus utförs som regel på blod. Vid ev.
positivt fynd utvidgas ofta undersökningen med konfirmerande analyser.
Provtagning
Screenundersökning avseende HIV och hepatitvirus:
5 – 10 mL blod i SST-rör (gul propp).
Undersökning avseende hepatit B DNA eller hepatit C RNA:
Minst 3 mL plasma, d v s minst 7 - 10 mL blod, i ett PPT- rör (pärlemofärgad propp) eller
EDTA-rör (lila propp). Bäst är att ta venblod i PPT-rör.
Undersökning avseende HIV-RNA
Minst 3 mL plasma, d v s minst 7 - 10 mL blod i ett EDTA-rör (lila propp). OBS! Ej PPT-rör.
Bedömning och svarsrutiner
Förekomst av antikroppar mot HIV eller HTLV innebär att patienten är infekterad. Denna
infektion antas vara livslång.
HIV-RIBA-undersökning utföres för att konfirmera positivt antikroppsfynd vid screenundersökning. Under tidigt skede av HIV-infektionen kan antikroppar saknas. Under denna
fas kan ofta HIV-antigen påvisas istället. HIV-screening-testet påvisar såväl antikroppar som
antigen.
HIV-RNA (kvantitativ) användes för att monitorera sjukdomsförlopp vid behandling.
Anti-HAV-IgM visar på aktuell infektion med hepatiti-A-virus.
Anti-HAV (IgG) visar på genomgången hepatit A eller immunitet efter vaccination.
Aktuell infektion med hepatit-B-virus (HBV) markeras genom närvaro av HBsAg, vilket
utgör ytproteinet hos detta virus.
Förekomst av HBe-antigen eller anti-HBe ger en uppfattning om smittsamhet och möjligen
sjukdomsfas.
Anti-HBs visar på immunitet efter vaccination eller genomgången HBV-infektion.
Anti-HBc är ett tecken på aktuell eller genomgången hepatit B.Efter vaccination uppträder ej
denna antikropp.
HBV-DNA (kvantitativ) användes för att bedöma smittsamhet samt följa behandlingsresultat.
Anti-HCV visar på infektion med hepatit-C-virus. Mer än 70-80% blir kroniska bärare medan
en mindre del spontant läker ut sin infektion.
HCV-RIBA utgör ett konfirmerande antikroppstest för hepatit C.
HCV-RNA (kvantitativ) visar närvaro av virus samt ger ett mått på virusmängden. Användes
för att fastställa eller utesluta aktuell infektion, samt monitorera sjukdomsförlopp vid
behandling.
HCV RNA typning användes inför behandling.
Faktaägare:
rev. maj 2011
Download