Powerpoint 1 Nervsystemet Hjärnan

advertisement
NERVSYSTEMET
Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se
NERVCELL
Korta
utskott
Cellkärna
Fetthölje som
isolerar
vvvv
vvvv
Cellkropp
Långt utskott(nervtråd)
Nerv = buntar av långa utskott
SYNAPS
Kopplingen mellan 2 nervceller kallas synaps
NERVBANOR
Motoriska (Utåtledande) =
från hjärnan till kroppen
Sensoriska (Inåtledande) =
från kroppen till hjärnan
Sammanbindande =
går i hjärnan och ryggmärg
Centrala nervsystemet =
Hjärnan & Ryggmärgen
Centrala nervsystemet =
Hjärnan & Ryggmärgen
Perifera nervsystemet =
Nerverna ute i kroppen
HJÄRNANS DELAR
Hjärnhinnor
Kranium
Hjärnbarken
Storhjärnan
Hjärnbalken
Lillhjärnan
Hjärnstammen
Förlängda märgen
Ryggmärgen
HJÄRNAN
Storhjärnan:
Veckad för större yta (hjärnbarken).
Består av 2 halvor som förbinds med
hjärnbalken
Lillhjärnan
Samordnar balans och
muskelrörelser
Hjärnstammen
Sköter autonoma nervsystemet.
Ryggmärgen
”signalkabel” till/från övriga kroppen
Autonoma nervsystemet
-Styr sånt vi ej är medvetna om, som
hjärtslag, tarmrörelser m.m.
- Består av två system som motverkar varandra.
Sympatiska (action..) Parasympatiska (vila)
Ökar hjärtslag
Minskar hjärtslag
Mindre saliv
Snabbare andning
Mer saliv
Långsammare andning
HJÄRNANS HALVOR
Hjärnans halvor är bra på olika saker och kompletterar varandra
Vänster
Höger
Logiskt tänkande
Helheter
Språk
Mönster, Bilder
Färger
Siffror
Musik
Analysera
Kreativitet
Svårt för att känna
igen anikten och
röster.
Inlevelseförmåga
Känner igen
ansikten och röster
HJÄRNANS CENTRA
Rörelsecentrum
Omdöme, självkritik,
abstrakt tänkande
Känselcentrum
Talcentrum
Hörselcentrum
ET……
Syncentrum
Download