Händelser – Andra världskriget

advertisement
Arbetsområde: 1900- och 2000-talet
Uppgift: Andra världskriget
När ni arbetar med dessa uppgifter kommer ni att utveckla era kunskaper om det andra
världskriget (orsaker, förlopp och konsekvenser).
Material
Till denna uppgift kan ni använda:
 Era kunskaper (film, genomgång)
 Böckerna SOS Historia och Levande Historia 9
Uppgift
1. Placera händelserna (i rutorna nedan) i kronologisk ordning.
2. Berätta/skriv lite kort om de olika händelserna. Markera vilken nation, allians eller ideologi som
vann respektive förlorade på de olika händelserna.
3. Vilka 3 händelser är av störst betydelse (viktigast), tycker ni. Motivera.
4.
Vilka 3 händelser tror ni hade störst betydelse för de allierades seger. Motivera
Slaget om Storbritannien
Hitler begår självmord
Japan anfaller Pearl
Harbor
Danmark och Norge
ockuperas
Slaget vid El-Alamein
Atombomberna fälls över
Hirsoshima och Nagasaki
Hitler får makten i
Tyskland
Holland, Belgien,
Frankrike ockuperas
Slaget om Stalingrad
Tyskland kapitulerar
Blixtkrig mot Polen
Mussolinis diktatur faller
Dagen D, invasionen av
Normandie
Tyskland tar Österrike och
delar av Tjeckoslovakien
Tyskland anfaller
Sovjetunionen
5. Läs s.318-319 i Levande Historia 9 och s.312 i SOS Historia högt för varandra och berätta lite om
andra världskrigets konsekvenser.
6. *Läs om Förenta Nationerna (FN) i SOS Samhälle.
Download