Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

advertisement
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan (300-330 hp)
Programinformation
Utbildningen omfattar tre delar: utbildningsvetenskaplig kärna, ämnes- och ämnesdidaktiska studier samt
verksamhetsförlagd utbildning. Programmet vänder sig till dig som ska arbeta i gymnasieskolan eller
vuxenutbildningen.
Studiegång
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4
Termin 5
Termin 6
Termin 7
Termin 8
Termin 9
Termin 10
Ämne 1 (1-30 hp)
Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Ämne 1 (31-60 hp)
Ämne 1 (61-90 hp)
Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Ämne 2 (1-30 hp)
Ämne 2 (31-60 hp)
Ämne 2 (61-90 hp) inklusive Självständigt arbete (GN) *
Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU
Ämne 1 (91-120 hp) inklusive Självständigt arbete (AN)
* Studenter med
ämneskombinationen
samhällskunskap
/svenska läser totalt 11
terminer (120 hp per ämne).
Andraämnet läses då
fyra terminer i följd
istället för tre.
Kursöversikt för Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU, verksamhetsförlagd utbildning
Termin 2
Utbildningens
historia och plats
i samhället 5 hp
Ämnesdidaktik, läroplansteori,
betyg och bedömning I 7,5 hp
Teorier om lärande och
individens utveckling 7,5 hp
VFU
6,5 hp
Framträdande
och retorik
3,5 hp
Termin 5
Ämnesdidaktik, läroplansteori,
betyg och bedömning II 7,5 hp
VFU
7,5 hp
Sociala relationer
i skolan
7,5 hp
Kunskap, vetenskap
och forskningsmetod
7,5 hp
Termin 9
Specialpedagogik
7,5 hp
Version: augusti 2013
Juridik och etik i skolans
värld 2,5 hp
VFU 16 hp
Utvärdering och
utvecklingsarbete
i undervisning och
skola 4 hp
Ämneslärarprogrammet med inriktning
mot arbete i gymnasieskolan (300-330 hp)
Ämneskombinationer ISD
Engelska 120 hp och franska 90 hp
Engelska 120 hp och geografi 90 hp
Engelska 120 hp och historia 90 hp
Engelska 120 hp och italienska 90 hp
Engelska 120 hp och matematik 90 hp
Engelska 120 hp och religionskunskap 90 hp
Engelska 120 hp och spanska 90 hp
Engelska 120 hp och svenska som andraspråk 90 hp
Engelska 120 hp och tyska 90 hp
Svenska 120 hp och engelska 90 hp
Svenska 120 hp och franska 90 hp
Svenska 120 hp och geografi 90 hp
Svenska 120 hp och historia 90 hp
Svenska 120 hp och italienska 90 hp
Svenska 120 hp och religionskunskap 90 hp
Svenska 120 hp och spanska 90 hp
Svenska 120 hp och svenska som andraspråk 90 hp
Svenska 120 hp och tyska 90 hp
Spanska 120 hp och engelska 90 hp
Spanska 120 hp och svenska som andraspråk 90 hp
Spanska 120 hp och matematik 90 hp
Svenska som andraspråk 120 hp och engelska 90 hp
Svenska som andraspråk 120 hp och franska 90 hp
Svenska som andraspråk 120 hp och italienska 90 hp
Svenska som andraspråk 120 hp och matematik 90 hp
Svenska som andraspråk 120 hp och spanska 90 hp
Svenska som andraspråk 120 hp och tyska 90 hp
Ämneskombinationer CeHum
Ämneskombinationer CeSam
Historia 120 hp och engelska 90 hp
Historia 120 hp och geografi 90 hp
Historia 120 hp och matematik 90 hp
Historia 120 hp och religionskunskap 90 hp
Geografi 120 hp och engelska 90 hp
Geografi 120 hp och historia 90 hp
Geografi 120 hp och matematik 90 hp
Geografi 120 hp och religionskunskap 90 hp
Religionskunskap 120 hp och engelska 90 hp
Religionskunskap 120 hp och geografi 90 hp
Religionskunskap 120 hp och historia 90 hp
Religionskunskap 120 hp och matematik 90 hp
Samhällskunskap 120 hp och engelska 90 hp
Samhällskunskap 120 hp och geografi 90 hp
Samhällskunskap 120 hp och historia 90 hp
Samhällskunskap 120 hp och matematik 90 hp
Samhällskunskap 120 hp och religionskunskap 90 hp
Samhällskunskap 120 hp och svenska 120 hp
Du väljer ämneskombination i samband med ansökan
till program via www.antagning.se. Utbudet av
ämneskombinationer kan variera från termin till termin.
För information om matematik och naturvetenskapliga
ämnen, besök: www.mnd.su.se
Institutionen för språkdidaktik
www.isd.su.se, [email protected]
Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik
www.cehum.su.se, [email protected]
Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
www.cesam.su.se, [email protected]
Download