Fokus på barn i familjehem

advertisement
Nordens Barn
Reykjavik den 8 oktober 2013
Nordens Barn –
Fokus på barn i familjehem
Fredrik Hjulström
Projektledare
Nordens Välfärdscenter
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
1
Fokus på barn i familjehem
• Svårigheter under placeringstiden
• 40 000–50 000 barn placerade utanför
hemmet i Norden
• Stora skillnader i Norden
• Går bra för flertalet barn som växt upp i
familjehem men många får svårigheter
senare i livet
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
2
Överrisker för fosterbarn jämfört
med referensgrupp vid 26 års ålder
Det är tre gånger högre
risk att barn i
familjehem har högst
grundskoleutbildning
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
3
Överrisker för fosterbarn jämfört
med referensgrupp vid 26 års ålder
Det är tio gånger
vanligare att barn i
familjehem lever på
ekonomiskt bistånd
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
4
Överrisker för fosterbarn jämfört
med referensgrupp vid 26 års ålder
Det är sju gånger
vanligare att barn i
familjehem lagförts för
allvarlig kriminalitet
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
5
Överrisker för fosterbarn jämfört
med referensgrupp vid 26 års ålder
Det är fem gånger
vanligare att barn i
familjehem har
alkoholmissbruk och
sju gånger vanligare
att de har
narkotikamissbruk
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
6
Överrisker för fosterbarn jämfört
med referensgrupp vid 26 års ålder
Det är sex gånger
vanligare att barn i
familjehem gör
självmordsförsök och
det är sex gånger
vanligare att de begår
självmord
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
7
Nordens Barn
Fokus på barn i fosterhem
Vad kan man göra för
att förhindra
marginalisering av barn
i familjehem?
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
8
Nordens Välfärdscenter
www.nordicwelfare.org
[email protected]
14-10-2013
Nordens Velfærdscenter
9
Download