PowerPoint-esitys - Ditt Österbotten 2019

advertisement
Vi kommunicerar om landskapet
LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN | MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA
Det nya landskapet är vår arbetsplats
Genom landskapsreformen byter ca 9000 österbottningar arbetsplats till landskapet Österbotten eller ett affärsverk eller ett
bolag som landskapet äger.
En öppen kommunikation är viktig för att reformen ska lyckas bra.
Situationen är ny för alla och arbetskulturerna är olika. Vi ska lyssna på varanda och lära oss nytt!
Det här är en anvisning för kommunikation på arbetsplatsen under beredningen.
Målsättningen är att kommunikationen ska vara så jämlik som möjligt för personalen i alla organisationer som är med i
reformen.
Tillsammans bygger vi en ny, bra arbetsgemenskap!
Vet du: Varför gör vi landskapsreformen?
• Nödvändiga tjänster för alla
• Klokare användning av resursena
• Moderna tjänster
• Bättre möjligheter för invånarna att påverka
• Principen om all service på ett ställe
Fungerande intern kommunikation är nyckeln till en lyckad reform
• Öppen kommunikationskultur och välmående i arbetet går hand i hand.
• Varje arbetstagare bygger en bild av det nya landskapet och är en del av kommunikationen.
• Alla ska ha en möjlighet att delta i reformen.
• Att lyssna är lika viktigt som att prata.
Viktigaste i informationsflödet
• Öppenhet och interaktion
• Förutsägbarhet, god planering, klarhet
• Berätta för personalen före du berättar för andra
• Kommunikationen är en del av ledarskapet och ledarskapet är en del av kommunikationen
• Se till att rätt information är lättillgänglig. Alla får dela och diskutera informationen.
Personalens roll
Kommunikationskanaler
• Var aktiv: fråga, lyssna, läs, diskutera, föreslå, ha
en annan åsikt
•
•
•
•
• Följ med din organisations interna
kommunikationskanaler och webbplatsen
2019.osterbotten.fi
• Om du inte är säker på att dina uppgifter
stämmer, ta reda på det, fråga din chef.
Tillsammans kan vi stoppa ryktesspridning.
personalinfon och enhetsmöten
reformens webbplats 2019.osterbotten.fi
intranet
diskussionerna kring kaffebordet och i
korridoren
• personalgruppen för reformen
• samarbetsgruppen i den egna organisationen
• sociala medier, bloggar, vloggar
• utvecklingssamtal
• utvecklings- och planeringsdagar
• e-post
Kom också ihåg:
• Informationen från fackförbundet och
arbetsgivarorganisationen
• Kommunförbundet
Ledningens och chefernas roll
• Pejla personalens tankar och förmedla dem vidare
• Följ hur reformen framskrider via olika kanaler
• Se till att den information som är viktig för arbetet är
tillgänglig för din personal
• Se till att din personal har en verklig chans att
diskutera och påverka
• Led genom exempel: Chefen påverkar om reformen
ses som positiv eller negativ
• Ge rätt information. Om du inte vet svaret, säg det.
• ”Informationsmöten hålls fast man inte har
någonting att berätta.”
Kommunikationskanaler
•
•
•
•
Personalinfon och enhetsmöten
2019.osterbotten.fi
intranet
diskussionerna kring kaffebordet och i
korridoren
• Social media
• utvecklingssamtal
• Bloggar och vloggar
• Diskussioner med andra förmän
• Förmansforum
• Utvecklings- och planeringsdagar
Kom ihåg också:
• Informationen från fackförbundet och
arbetsgivareorganisationen
• Kommunförbundet
• www.regionreformen.fi
Temporära beredningsorganets roll
Kommunikationskanaler
• Att bereda vår nya arbetsplats på ett öppet sätt
• 2019.osterbotten.fi
• Lyssna på personalen, invånarna och intressenter
• bloggar och vloggar
• Ge rätt och aktuell information om reformen för
alla
• Kommunikationsnätverk
• Informera om beslut
• Informationsmöten för personalen
(videokonferenser)
• Sociala medier
• E-post
• Temagrupper och arbetsgrupper
• Enligt begäran berätta om reformen på
utvecklingsdagar och personalinfon
Chef: Rikta budskapet till ditt gäng!
Uudistus tuntuu
etäiseltä – miten
tämä liittyy
minuun?
När hinner man
tänka på reformen?
Vi har ju vårt arbete
att sköta!
Apua, kuka osaisi
kertoa minulle
mitä tapahtuu?
Vad
tänker
du?
Mitä sinä
ajattelet?
Bra praxis i Österbotten
Utnyttja moderna redskap!
Social- och hälsosektorn vid Vasa stad ordnade på
hösten 2016 ett personalinfo som bandades. Också
de som inte kunde delta i infomötet kunde titta på det
senare.
En chans att fråga
Österbottens arbets- och näringsbyrå ordnar
Förändringskaffe vid olika verksamhetspunkter.
Deltagarna får diskutera parvis eller i grupper och
skriva ner frågor och tankar. Alla lappar gås genom
tillsammans och direktören svarar på frågorna. Också
förändringskaffena bandas.
Information regelbundet oavsett om det finns något
nytt att berätta
Personalen vid Österbottens förbund vet att under
kaffepausen på måndag eftermiddagar berättar
förändringsledaren om vad som är aktuellt i
reformen. Några gånger pratar hon länge men vissa
gånger konstateras att det inte finns någonting nytt
att berätta.
Finns det bra förändringskommunikation på din
arbetsplats? Berätta för oss om det!
Sicka ditt tips till [email protected]
Tack – Kiitos!
Download