Informationslathund” vid jobb i Norge

”Informationslathund” vid jobb i Norge

Kontakta din lokala Försäkringskassa. Det tar 4 veckor att upparbeta sjukpenningrättigheter i
Norge. Om man insjuknar så har man rätt att sammanlägga socialförsäkringstid från Sverige.
Om man ska arbeta i både Sverige och Norge samtidigt gäller speciella regler kring
socialförsäkringen. Tag kontakt med Försäkringskassan för ytterligare information.
Viktigt att meddela FK att man ska till ett annat EU/EES-land och arbeta!

Kontakta din fackförening och a.kassa. En del a.kassor vill att man begär urträde direkt vid
jobb i Norge, en del vill att man väntar 8 veckor. I Norge finns det inga a.kassor utan där är
det staten som betalar ut ersättning vid arbetslöshet. Man betalar 7,8% i trygdeavgift på sin
bruttolön i Norge. Den är obligatorisk och innehåller både socialförsäkring och
arbetslöshetsförsäkring. Viktigt att kolla att detta blir gjort då det är denna avgift som ligger
till grund för att du kan söka om svensk a.kassa då du återvänder till Sverige (man ansöker då
om attest E-301 från norska arbetsförmedlingens EES-kontor). Den norska arbetsgivaren har 2
veckor på sig att anmäla dig till Aa-registeret (arbetstagarreg.) hos NAV. Efter ca 3 veckor
kan du kolla upp att detta har blivit gjort. Om inte så pusha på arbetsgivaren att göra detta.

Du måste ansöka om ett norskt personnummer, ett s k D-nr. I Norge är det 11 siffror i
personnumret så ett sådant är ett måste för att komma in i de norska systemen och för att du
ska kunna öppna ett norskt bankkonto. D-nr söker du om på det lokala Skattekontoret där du
ska arbeta. Du ansöker samtidigt om skattekort som ska lämnas till din arbetsgivare. Blir inte
detta gjort är arbetsgivaren skyldig att dra 50% i skatt på din lön. OBS! Ta med dig giltigt pass
som legitimation. Om du inte har giltigt pass så ta med ett stämplat personbevis tillsammans
med annat fotoleg. D-numret du blir tilldelad är giltigt livet ut.

Kontakta ditt lokala Skattekontor. En del Skattekontor vill att man meddelar att man ska
utomlands och jobba. En del andra bryr sig inte om detta. Det är inte nödvändigt att
folkbokföra sig i Norge för att arbeta där. Man kan fortfarande vara skriven i Sverige och ha
en vistelseadress i Norge. Det finns dock fler regler kring detta beroende på hur ens
livssituation ser ut och hur ofta man återvänder till Sverige.

Är du arbetslös så meddelar du Arbetsförmedlingen att du har fått arbete i Norge.

Se till att få ett skriftligt arbetsavtal och spara på all dokumentation som berör ditt jobb och
vistelse i Norge. Dessa gäller juridiskt om det till exempel skulle blir något strul med
arbetsgivaren. Det är inte nödvändigt att tillhöra något norskt Fackförbund men det kan vara
bra om man vill han någon typ av tilläggsförsäkring eller om man kommer i tvist med
arbetsgivaren. VIKTIGT ATT VETA: Du är inte försäkrad till och från arbetet via
kollektivavtal som vi är i Sverige. Det kan då vara bra att vara med i ett fackförbund som
kanske har tilläggsförsäkringar som du kan ansluta dig till. Annars kan man kontakta ett
vanligt norskt försäkringsbolag. Om det inte finns någon facklig representant på arbetsplatsen
kan man kontakta Fellesförbundet som är till för alla www.fellesforbundet.no

För att öppna bankkonto i Norge så kräver bankerna att du har giltigt pass med dig som
legitimation. Man kan ev. få hjälp med att öppna ett utlandskonto via sin bank i Sverige.

När du återvänder till Sverige efter arbete i Norge är det viktigt att ta kontakt med sin a.kassa
omgående. Är du även arbetslös ska du anmäla dig på din lokala Arbetsförmedling på din 1:a
arbetslösa dag i direkt anslutning till ditt jobb i Norge.
Detta är i korthet vad du ska tänka på, du har även informationen på vår hemsida, www.gtm.nu.
GrenseTjänsten är informationstjänst som ger en generell information om vad man ska tänka på. Det
är den enskilde individen som ansvarar för att ta kontakt med de olika myndigheterna för att ta reda
på vad som gäller i den enskildes situation.
Lycka till och hör gärna av dig igen!