Medical Service -Sjukvårdsupplysning

advertisement
Medical Service
-Sjukvårdsupplysning för icke akuta fall
Målgrupp
I behov av hjälp
Åldersintervall: 10-80 år
Könsoberoende
Talar/skriver svenska eller engelska
Hörselskadade och normalt hörande
Nybörjare till tekniskt erfarna
Krav
• Operativsystemsoberoende plattform som fungerar
både för att navigeras via knappar och via touchscreen.
• Funktionellt både för människor med fullt fungerande
hörsel och tal samt för hörselskadade, döva och
stumma.
• Användarvänlig då den används för privat bruk och av
människor utan teknikvana. Lätt att förstå, lätt att
använda.
• Det ska gå snabbt att ta sig igenom flödet, då den
används i sjukvårdssituationer och brukarna kan vara
stressade
Scenario
Fortsättning följer…
• Färg och form
• Raffinera vår prototyp
Download