21 48 Varseblivningshjälpmedel 21 48 03 Dörrsignaler

advertisement
21 48
Varseblivningshjälpmedel
21 48 03
Dörrsignaler/dörrsignalindikatorer
21 48 15
Ljudindikatorer
21 48 90
Kopplingshjälpmedel
Förskrivare:
Audionom
Målgrupp:
Varseblivningshjälpmedel för döva, dövblinda och
hörselskadade ordineras till personer, som i någon/några
situationer har svårt att uppfatta signaler från dörr, brandvarnare
eller väckningsanordning.
Akustiska signalhjälpmedel är avsedda för personer med lätt till
måttlig hörselnedsättning, som inte uppfattar dörr- och
telefonsignaler, samt brandlarm under förhållanden där
normalhörande utan svårighet uppfattar.
Optiska hjälpmedel är avsedda för måttligt till gravt
hörselskadade samt döva personer i de fall akustiska signaler ej
kan användas p.g.a. störningsrisk eller till personer, som inte
ens med hörapparat, kan uppfatta signalen.
Taktila hjälpmedel samt väckningsanordning är avsedda för
personer som p.g.a. hörselnedsättning inte vaknar vid akustisk
signal
Elektronisk barnvakt ordineras till föräldrar som p.g.a.
hörselskada eller dövhet inte kan uppfatta sitt barns skrik. De
kan även användas till gravt hörselskadade eller döva personer
me synskada som har svårt att uppfatta optiska signaler.
Download