Vägledning i samtalsmetodik

advertisement
Förmågan hos den som har nedsatt hörsel
att uppfatta tal kan variera kraftigt från
situation till situation. Vid samtal på nära
håll utan störande bakgrundsljud kan en
del personer med hörselskada verka höra
normalt. Det kan då felaktigt uppfattas som
om personen fått ”bättre” hörsel eller inte
alls är hörselskadad -
”han/hon hör när denne vill höra”
Men när situationen präglas av svårare
omständigheter när det gäller avstånd,
störande bakgrundsljud eller om flera
personer talar samtidigt så kan det bli
mycket svårt för en del som har en
hörselskada att uppfatta samtal.
Den som har en hörselnedsättning måste
då ofta prestera mer än en normalhörande
individ enbart för att uppfatta och tolka
ett samtal. Om ljudmiljön är problematisk
tvingas man att ständigt vara på helspänn
bara för att höra. Detta gör att människor
med hörselnedsättning ofta lättare blir
trötta och drabbas av utmattningssymtom.
Så när Du samtalar med personer med
hörselnedsättning, försök att skapa en lugn
och harmonisk ljudmiljö, för allas bästa...
____________________________________________________________________
Kontakta gärna Pedagogiska hörselvården, Fraktgatan 5, plan 2, 633 46
Eskilstuna. Tfn expedition Eskilstuna: 016-10 30 17. Fax: 016-10 56 41
Texttfn: 016-10 51 36 SMS: 070-601 67 82 E – post expedition:
[email protected]
Vägledning i
samtalsmetodik
För dig som i vardagen önskar
strategier och metoder att
bruka vid kommunikation
Vänd alltid ansiktet mot den
Du samtalar med
_________________
Vuxenteamet
Pedagogiska hörselvården
Många faktorer kan påverka ett
samtals kvalitet och form…
Stress är ett exempel. Om kommunikationen
är för hastig tar vi oss kanske inte den tid
som behövs för att kontrollera att budskapen
verkligen når fram till mottagaren. En annan
faktor som kan påverka samtalets form är
vanor. Vanor förenklar vår tillvaro, men de är
svåra att förändra då de ofta omedvetet
påverkar vårt beteende, inklusive vårt sätt att
kommunicera. För de människor som har en
hörselnedsättning innebär dålig samtalskvalitet
mer betydande svårigheter än för de som hör
bra.
Den som har en hörselskada
har det lättare att uppfatta
samtal om Du tänker på att:
Tala lugnt och tydligt
Vända dig mot den du samtalar med
Använda normal röststyrka. Skrik inte!
Om flera deltar i samtalet, undvik att
tala i munnen på varandra. Tala en i taget!
Ge möjlighet att fråga om, och upprepa
vid behov det sagda. Använd då gärna
andra ord som kanske är lättare att
uppfatta
Samtala på nära håll, då hörs du bättre
Vi som arbetar i hörselvården har stor vana
av att samtala med människor som hör dåligt.
Men som normalhörande i vardagen kan det
ibland vara svårt att verkligen få insikt i hur det
är att ha nedsatt hörsel och vad som kan
underlätta den gemensamma kommunikationen.
Denna broschyr ger Dig som kommunicerar med
personer med hörselskada och/eller själv har en
hörselskada några bra tips och råd som kan
användas vid samtal i allmänhet och med
personer med hörselskada i synnerhet.
Välj om möjligt att samtala i lugn
ljudmiljö. Starka bakgrundsljud, musik på
hög volym, skrammel med porslin och
dylikt kan försvåra möjligheten att
uppfatta samtal
God akustik är en fördel vid
kommunikation
Bra belysning underlättar för de flesta
att uppfatta samtal, kroppsspråk och
mimik
Download