Läkemedelsbehandling av exogen hörselskada

advertisement
FORSKNING - Audionomi
Läkemedelsbehandling av exogen hörselskada Pernilla Videhult Pierre, Postdoktor Enheten för audionomi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik samt Centrum för hörsel‐ och kommunikationsforskning pernilla.videhult‐[email protected] Exogen, dvs av yttre faktorer orsakad, hörselskada beror oftast på buller. En annan viktig orsak är behandling med läkemedel, däribland cancerläkemedlet cisplatin, som har hörselskada som biverkan. Målet med föreliggande projekt är att utveckla läkemedelsbehandlingar som förhindrar exogen hörselskada. I ett av delprojekten ska vi i cancerpatienter undersöka om det går att förhindra cisplatinorsakad hörselskada genom att ge den svavelinnehållande antioxidanten natriumtiosulfat direkt till örat strax innan cisplatin ges. Vi har tidigare visat att metoden fungerar i försöksdjur (Engmér Berglin et al, Cancer Chemother Pharmacol 2011). Studien kallas TACO, vilket är en förkortning för thiosulfate against cisplatin ototoxicity, som betyder tiosulfat mot cisplatinorsakad hörselskada. Den startar 2014 och ska inkludera ca 120 cancerpatienter som genomgår högdosbehandling med cisplatin på Karolinska Universitetssjukhuset eller Akademiska sjukhuset 
Download