Om trigonometri och vinklar i enhetscirkeln

advertisement
Om trigonometri och vinklar i enhetscirkeln
Betrakta nedanstående enhetscirkel med markerade vinklar och punkter.
En vinkel som argument till en trigonometrisk funktion mäts moturs från första kvadranten.
Därför är naturligtvis vinkeln för P1 v1. Man kan säga att vinkeln för P2 är v2, men även
(v1+u1). Vad gör det för skillnad? Jo, x-koordinatens projektion från P2 är cosinusfunktionen
för vinkeln. Stoppar vi endast in v2 som argument till cosinusfunktionen kommer den att ge
ett positivt värde ut (därför att den är mindre än 90°) trots att x-värden i andra kvadranten är
negativa. Stoppar vi istället in argumentet (v1+u1), som är den definitionsmässiga storleken
på vinkeln till P2, så kommer detta ge ett negativt funktionsvärde som sig bör.
Men hur är vinklarna v2 och (v1+u1) relaterade till varandra; jo givetvis genom att
v1+u1=180°-v2. Och vad är det för skillnad på sinusvärdena (y-projektionenerna) till P1 och
P2? Inget alls, det är samma värde. y-projektionen kan alltså beskrivas som sin(v1)=sin(v2).
Då det inte spelar någon roll i sammanhanget kan vinkeln benämnas v, utan index. Härur följer att sin(v)=sin(v+u1)=sin(180°-v).
Man ser även ett annat fundamentalt samband i symmetrin i figuren: cos(v1)=-cos(v1+u1)=
–cos(180°-v2). Eller enklare: cos(v)= –cos(180°-v).
Vidare ser man att v4=(360°-v1), och då varvet börjar om på 360° definieras helt enkelt
v1= –v4. Det syns att x-projektionerna för dessa vinklar är lika, och därmed gäller att
cos(v)=cos(360°-v)=cos(-v).
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards