Lösningsförslag till tentamen i fysik för de flesta 150826
A1
Man kan räkna yta för yta, men det lättaste är att räkna ut styrkan för en yta och sedan multiplicera
med två och invertera:
Ptot  2
1,49  1
 12,25 D  f  81,6 mm (Bägge ytorna har negativ styrka)
0,08 m
A2
i  60  b  39,2
Villkoret för konstruktiv (!!) interferens kan skrivas (EN reflex mot tätare)
2nd cos b 

2
 m
m 1 d 

4n cos b
 115 nm
A3
Förändringsfaktorn är kvoten mellan ytan av parabolen och ytan av diffraktionsfläcken
2
 D 2
 D/2 
  
M  
 1,22f / D 
 2,44cf
2

  28,1    14,5 dB

A4
Magneten är uppenbarligen en magnetisk dipol och på stort avstån kan man direkt använda den
formel som ger att B prop mot L³
A5
Antag att var och en av kondensatorerna har kapacitansen C och att u = 1,2 V.
Energin blir då före ändringen 100Cu²/2
Efter seriekoppling blir spänningen U=120 V och Ctot = C/100
100Cu 2
C 100u 


Energin bli då 
dvs densamma som innan ändringen (kanske inte helt
100
2
2
2
oväntat)
B1
 
r
r2
W   q e E  dr  q e E 0  r 3 dr  qe E 0  2
4
r1

4

  13.6 aJ (82 eV)


B2
Att kontaktlinsen är jänmtjock innebär ju att den lägger sig utan på hornhinnan och skapar en ny yta
med r= 8,7 mm. Styrkan ändras med faktorn 7,8/8,7=0,897 dvs –10,3%
B3
Ljus är en longitudinell våg. Att högtalarna ligger i fas betyder att exvis bägge skjuter fram
högtalarmembranet samtidigt. Detta innebär att när de är riktade mot varandra blir rörelsen motriktad
och man får ett förskjutningsmin (en nod) mitt emellan