∫ ∫

advertisement
Lösningsförslag till tentamen i fysik för de flesta 150826
A1
Man kan räkna yta för yta, men det lättaste är att räkna ut styrkan för en yta och sedan multiplicera
med två och invertera:
Ptot  2
1,49  1
 12,25 D  f  81,6 mm (Bägge ytorna har negativ styrka)
0,08 m
A2
i  60  b  39,2
Villkoret för konstruktiv (!!) interferens kan skrivas (EN reflex mot tätare)
2nd cos b 

2
 m
m 1 d 

4n cos b
 115 nm
A3
Förändringsfaktorn är kvoten mellan ytan av parabolen och ytan av diffraktionsfläcken
2
 D 2
 D/2 
  
M  
 1,22f / D 
 2,44cf
2

  28,1    14,5 dB

A4
Magneten är uppenbarligen en magnetisk dipol och på stort avstån kan man direkt använda den
formel som ger att B prop mot L³
A5
Antag att var och en av kondensatorerna har kapacitansen C och att u = 1,2 V.
Energin blir då före ändringen 100Cu²/2
Efter seriekoppling blir spänningen U=120 V och Ctot = C/100
100Cu 2
C 100u 


Energin bli då 
dvs densamma som innan ändringen (kanske inte helt
100
2
2
2
oväntat)
B1
 
r
r2
W   q e E  dr  q e E 0  r 3 dr  qe E 0  2
4
r1

4

  13.6 aJ (82 eV)


B2
Att kontaktlinsen är jänmtjock innebär ju att den lägger sig utan på hornhinnan och skapar en ny yta
med r= 8,7 mm. Styrkan ändras med faktorn 7,8/8,7=0,897 dvs –10,3%
B3
Ljus är en longitudinell våg. Att högtalarna ligger i fas betyder att exvis bägge skjuter fram
högtalarmembranet samtidigt. Detta innebär att när de är riktade mot varandra blir rörelsen motriktad
och man får ett förskjutningsmin (en nod) mitt emellan
Download