Sund värdegrund styr verksamheten

advertisement
- VÄRDEGRUND -
Sund värdegrund
styr verksamheten
l Ansvarstagande.– Ansvarstagande är en del
av vår kultur och präglar våra affärer och
agerande gentemot kunder, myndigheter,
investerare och anställda. Vi har stått under
Finansinspektionens tillsyn sedan 2004 och
vår riskhantering, styrning och kontroll och
våra processer för regelefterlevnad håller hög
kvalitet.
Nordax har en stark värdegrund som
är viktig för hur bolaget uppträder och
uppfattas av olika intressenter. Nordax är
en kundfokuserad bank som är enkel, sund
och ansvarstagande. Nordax grundades
av entrepenörer drivna av ett starkt fokus
på kunder och riskhantering. Det förhållningssättet gensomsyrar fortfarande vår
vardag och affärskultur.
l Kundfokuserad – Vi lyssnar på våra kunder
och är måna om att hålla en hög servicenivå.
Som kund hos oss ska du kunna fatta välgrundade beslut i lugn och ro. Vi engagerar oss
för att hjälpa kunder som hamnar i finansiella
svårigheter.
Vi är en nischbank som är:
l Enkel – Vi är snabbfotade och effektiva.
Våra villkor för lån och sparkonton är enkla
och tydliga.
l Sund – Nordax grundades av riskanalytiker
och riskbedömning är en del av vårt DNA.
Alla våra beslut är välgrundade och vi tar
aldrig några genvägar. Vi erbjuder bara låneprodukter till kunder som är finansiellt stabila.
Vår kreditprövning är sund och solid. Vi har
en stabil finansiell ställning och finansierar oss
genom flera finansieringskällor.
-
19
-
Download