Move for Health Liiku Terveemmäksi Motion är Hälsa

advertisement
POWERPOINT-PRESENTATION
PLATS FÖR HUVUDRUBRIK
PLATS FÖR RUBRIK
•
Världshälsoorganisationen WHO uppmanar
alla länder i världen att delta i den årligen
återkommande dagen MOVE FOR HEALTH
för att främja motionen som en del av en
sundare livsstil
•
Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland
låter kallelsen gå vidare till alla finländska
organ under devisen LIIKU TERVEEMMÄKSI
– MOTION ÄR HÄLSA
•
Dagen hålls den 10 maj varje år.
20/11/2004
Download