Move for Health Liiku Terveemmäksi Motion är Hälsa

advertisement
POWERPOINT-PRESENTATION
PLATS FÖR HUVUDRUBRIK
PLATS FÖR RUBRIK
•
Världshälsoorganisationen WHO uppmanar
alla länder i världen att delta i den årligen
återkommande dagen MOVE FOR HEALTH
för att främja motionen som en del av en
sundare livsstil
•
Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland
låter kallelsen gå vidare till alla finländska
organ under devisen LIIKU TERVEEMMÄKSI
– MOTION ÄR HÄLSA
•
Dagen hålls den 10 maj varje år.
20/11/2004
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards