Månadens blomma 02

advertisement
Februari 2008
- Kornettblomma
Den som gillar orkidéer kan hitta en ersättare här i sorten ”Domino”, en kornettblomma med lång stängel likt en orkidé.
Sylvia
Kornettblomman, Streptocarpus x hybridus,
är en växt som passar det lilla rummet.
Blommorna är gracila och vackra på tunna
stänglar. Stänglarna utgår ifrån mitten av en
bladrosett med ovala, gröna blad. Färgnyanserna varierar stort men vanligast är violetta
blommor. Det finns minisorter och stora sorter och många däremellan. Vissa är ovanligare än andra.
Domino
Detta släkte omfattar ungefär 130 arter med
spridning i tropiska Afrika och Asien. Den
gemensamma nämnaren inom släktet är de
rörlika blommorna och de håriga bladen.
P.g.a. sitt svaga och tunna rotsystem tål den
inte att stå i fukt och trivs därför naturligt i
bergspartier där vattnet snabbt rinner undan. Den trivs när den får växa skuggigt och
svalt men klarar sommartemperaturer på
upp till 30 grader.
I början på 1800-talet anlände de första exemplaren av en streptocarpusart till Kew
Garden i England. Dessa kom att få stor
betydelse för odlingen av växten som krukväxt.
Inte förrän på 80talet började namnet kornettblomma,
som blomman heter
idag, att användas i
större utsträckning.
SKÖTSEL:
Placering i öst- eller västfönster och skyddas mot starkt solljus.
Vattnas med rumstempererat vatten, gärna underifrån, p.g.a. rötternas
känslighet.
Trivs i något svalare temperatur än rumstemperatur. God dränering i
krukan gör att inget vatten står kvar. Undvik att få vatten på bladen eftersom det kan uppstå fläckar. Den får naturligt gula blad på hösten när
den gör sig av med växtdelar.
Näring kan ges varannan vecka under blomningen. Många sorter är
fleråriga. Klipp av överblommade stänglar med sax för att inte skada
växten. Kan planteras om i ny och fräsch krukväxtjord.
Foto: Blomsterfrämjandet och Mäster Grön
Februari 2008
- Primula
Primulan är en härlig primör som är en
härlig färgklick i fönsterkarmen. Oftast
hittar vi den i många olika färger som var
och en skänker glädje.
Från tidig vinter till tidig vår finns vivorna i
handeln. Ta in dem och pryd bord och fönster och njut i några veckor tills blommorna
vissnat. Släng dem sedan eller ställ dem
svalt tills det är frostfritt ute. Plantera direkt i
jorden och du kan njuta av återkommande
blomning.
På vårkanten gör sig vivor i sprakande färger fint i krukorna på uteplatsen.
Vivor finns att köpa tidigt på året och i färger
som t.ex. gult, blåviolett, cerise, röd, rosa
och vit medan kornettblommorna finns bl.a. i
en varierande färgsättning av violett och vitt.
Jordviva, eller Primula vulgaris, består av en
ganska tät bladrosett med blommorna på
korta stjälkar i mitten. Växten trivs i fuktig
och humusrik jord, blommar i några veckor
inomhus och sedan slänger man den. Har
man möjlighet planteras den ut då det är
frostfritt, gärna i rabatter, krukor eller stenpartier.
Jordvivan blommar som vackrast mellan
april och juni och blir ca 15 cm hög. På
grund av sitt låga växtsätt bör man placera
den längst fram i rabatten och för övrigt synligt. Många primulasorter har sitt ursprung i
Asien, så även Primula vulgaris som härstammar från Europa och Afrika.
Namnet primula är en hopskrivning av de
latinska orden ’herba primula veris’ som betyder vårens första ört. Ordet vulgaris står
för vanlig eller allmän.
I Sverige växer ca
sju primulaarter
vilt i vår natur men
det finns uppåt
400 arter totalt
sett. Vanligast
som krukväxt är
Primula vulgaris.
SKÖTSEL:
Placeras ljust men inte i full sol. Står den i söderfönster behöver
den skyddas mot starkt solljus. Står den ljust och svalt blommar
den längre.
Primulan mår bra i något svalare temperatur än rumstemperatur.
Placera den inte vid eller över ett element. Jorden bör hållas jämnt
fuktig och inget överflödigt vatten bör stå kvar i krukan. Näring behövs inte. I rabatter är blomningen återkommande. Rensa bort
vissnade blommor så att nya kan komma fram.
Foto: Blomsterfrämjandet och Mäster Grön
Download