Seminariekväll Alsterbro_offprogram130903

advertisement
Alsterån – norra Europas
värdefullaste å?
Torsdag 26 september i Folkets hus, Alsterbro
17:45 Registrering, kaffe, fikabröd och mingel
18:00 Välkomna!
Bengt-Göran Birgersson, Alsteråns vattenråd
18:05 EU:s inflytande på Alsterån
Kristina Samuelsson, Länsstyrelsen i Kalmar
18:25 Fisken berättar hur ån mår
Erika Nilsson, Länsstyrelsen i Kalmar
18:45 Havsmiljöinstitutets forskningsprogram (SPEQS)
•
Vattenrådens syn på vattenarbetet, Eva-Lotta Sundblad - PhD och vetenskaplig koordinator
vid Havsmiljöinstitutet
•
Traditionell vattenrätt och moderna miljökrav, Jan Darpö - professor i miljörätt
19:15 Frågestund
19:25 Bensträckare
19:40 Vattnet - från källan till havet
Lennart Henrikson, ekolog Natur och Människa AB
20:40 Paneldiskussion
•
•
•
Lennart Henrikson, ekolog
Eva-Lotta Sundblad, forskare
Roland Åkesson, kommunpolitiker
m.fl.
21:10 Avslutning
Ingen föranmälan krävs. Mer information:
www.vattenorganisationer.se/alsteransvr/
[email protected], 0499- 179 89
ALSTERÅNS VATTENRÅD
Download