Anabola androgena steroider – ett riskbruk Nösnässkolans aula

advertisement
Anabola androgena steroider – ett riskbruk
Nösnässkolans aula
Onsdagen den 24 april kl 18.30-20.30
Missbruk av anabola androgena steroider, AAS, är idag mer utbrett än någonsin
i det svenska samhället och AAS-preparaten säljs på en ständigt växande illegal
marknad.
Allt fler män, och numera också kvinnor, söker sig idag till sjukvården för att få
hjälp och behandling för fysiska och psykiska besvär relaterade till missbruk av
anabola steroider.
Föreläsningen innehåller bland annat:
• Vad är anabola androgena steroider - tecken och symtom
• Fysiska och psykiska biverkningar samt sociala konsekvenser av steroidmissbruk
• Kopplingar till grovt våld och grov kriminalitet i samhället
• Behandlingserfarenheter av steroidmissbrukare
• Risker förknippade med kosttillskott
Tommy Moberg är expert i frågor kring ungdomar, doping och missbruk.
Socionom och doktorand på Göteborgs Universitet och har lång erfarenhet av
samtalsbehandling för barn och ungdomar inom bl.a. narkomanvård.
Därutöver handleder och utbildar han på högskola, inom skola, socialtjänst
och sjukvård m.m.
Download