MARKNADSFÖRING – 4P Man utgår oftast ifrån en teori skapad av

advertisement
MARKNADSFÖRING – 4P
Man utgår oftast ifrån en teori skapad av Jerome
McCarthy som kallas för 4P, "de fyra p:na", efter det
externa arbetet som ett företag måste göra ut på
marknaden för att lyckas.
Produkt (Product)
Produkten består av tre delar:
1. Kärnprodukt. Anledningen till att man köper produkten. T.ex. Behovet av
att transportera sig mellan plats A-B är anledningen till att man köper en
bil.
2. Påtaglig produkt. Val av färg, funktioner, design.
3. Utökad produkt. Garantier, Servicevillkor, Leveransvillkor.
Pris (Price)
Priset kan vara antingen:
1. Kostnadsbaserat
2. Konkurrensbaserat
3. Värdebaserat
4. Marknadsundersökningsbaserat
Påverkan (Promotion)
Aktiviteter som kommunicerar produktens eller tjänstens fördelar till
målkunderna och ökar sannolikheten för ett positivt köpbeslut. Reklam, Pr,
Annonsering, Internet, Sales Promotion, Direkt marknadsföring är exempel
på detta.
Plats (Place)
Agentur, grossist, detaljist, e-handel och säljkontor.
Tjänster
Om produkten är en tjänst används ytterligare tre stycken P:n. Dessa är:
Personal (People)
En utbildad personalstyrka med rätt kunskaper och rätt personliga
egenskaper är extra viktig i tjänsteproduktion eftersom företaget i nästan
samtliga fall har en direkt kontakt med kunden. Alltså spelar företagets eller
organisationens personalidé en stor roll för detta P.
Process (Process)
Här ges svaret på hur tjänsten ska levereras. Grönroos talar om teknisk
(product) och funktionell servicekvalitet, där det senare gäller processen.
Vad ska flygvärdinnan använda för fras när hon hälsar på resenärerna? Är
frisören trevlig eller bara skicklig?
Fysiska bevis (Physical evidence)
Miljön i vilken tjänsten utförs betyder mycket för vilken nivå av förtroende
som kunden får för organisationen. Exempelvis äter man inte gärna på en
ostädad restaurang, eller anlitar en kirurg som har sin mottagning bakom
en återvinningscentral ute i skogen. Uniformer kan vara andra tecken på
fysiska bevis, eftersom de visar upp en enad och välorganiserad struktur
och därför kan ge kunden en känsla för organisationens image.
Produkt
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Pris
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Påverkan
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Plats
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Personal
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Process
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Fysiska bevis
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Download