Styrningsmekanismer och arbetssätt för
folkhälsa inom WHO och EU samt
mänskliga rättigheter
-del 2
Bosse Pettersson
Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet, 7,5 p.
KI, 2012-05-07
Policytriangel (1)
Context
ACTORS
•Individuals
•Groups
Content
•Organisations
Process
Ur Buse, Mays & Walt, 2005
Kingdon’s model – agenda setting
PROBLEM
Politics
Policies
Policy entrepreneurs
Window of opportunity
Policytrianglar (2)
Praktik
Policy
Vetenskap
Best Practice; Bosse Pettersson/FHI, 2005
B’kok Charter – 5 Health
Promotion Strategies
1. Advocate – health at the centre of
our remit
2. Invest
3. Build capacity
4. Regulate and legislate
5. Partner and build alliances
The local health promotion capacity
staircase
8
7
Established
6
5
4
3
2
1
Monitoring & Re-start
evaluation
Quality assurance & learning
organisation concept
9
(Systematic) documentation
Professionalisation (regular funding,
competence + commissioned staffing)
Contextual implementation – develop competence
and methods
Developing policies, strategies & objectives
’Thinking health’ on executive political & management levels
H.P concrete/practical activities – start searching for structures
Planting the public health/health promotion concept
Start
Bosse Pettersson, S-NIPH, 1999
Fyra hörnpelare
Ledarskap
Gräns-/sektors
överskridande
Organisering
FOLKHÄLSOARBETE
Policy, analys
Inriktning, mål,
Prioritering
Uppföljning
Kompetens
Planering, genomförande, metoder/
Verktyg (förståelse
och tillämpning)
Multisprofessionellt
Praktik
-Arenor
-Livscykel
-Empowerment, pedagogik
Hälsa skapas där människor
lever
lär
leker
arbetar
och
umgås
Fri övers av förra generaldirektören för WHO, Halfdan
Mahler i Ottawa 1986
Hälsa skapas där människor
lever = kommunen
lär = skola och utbildning
leker = fritiden
arbetar = arbetsplatser
och
umgås = vänner och nätverk
Fri övers av förra generaldirektören för WHO, Halfdan
Mahler i Ottawa 1986
Lönar sig folkhälsoarbete?
• Värdering avgörande – humanism ’Alla människors lika värde’
 Mått relaterade till vunna levnadsår
Jämfört med vad?
• Det är bättre att förebygga än vårda
• Hälsoutvecklingen i Sverige talar sitt språk
• Bevisföringen komplicerad
• Exempel finns, kunskapsmassan och kraven på bevis växer
 Skador
 Rökning
 Alkohol
 Fysisk aktivitet
 Barns och ungdomars hälsa – sociala & ekonomiska villkor
• Insatser – investering eller kostnad. Avvägning mellan grader av
effektivitet
Bosse Pettersson, 2002