Filosofi som levnadskonst Källtexter: Diogenes Laertius: Berömda

advertisement
Filosofi som levnadskonst
Källtexter:
Diogenes Laertius: Berömda filosofers liv och läror, övers. Johan Flemberg (Stockholm: Atlantis,
2016), bok VII och X
Marcus Aurelius: Självbetraktelser, övers. Ellen Wester (Stockholm: Forum, 1949), urval
Epiktetos: Handbok i livets konst, övers. Anders Håkansson (Lund: Bakhåll, 2000)
Lucretius: Om tingens natur, övers. Ingvar Björkeson (Stockholm: Natur och kultur, 2002), urval
Michel de Montaigne: ”Om erfarenheten”, i Essayer, bok III, övers. Jan Stolpe (Stockholm:
Atlantis, 2012)
Luigi Cornaro: Leva aktivt till nästan 100 (Malmö: Reformförlaget, 1985)
Robert Burton: The Anatomy of Melancholy, red. Holbrook Jackson (New York: NYRB, 2000), urval
Ralph Waldo Emerson: The Conduct of Life, i Essays and Lectures, red. Joel Porte (New York: The
Library of America, 1983), urval
Ernst von Feuchtersleben: Själens dietetik, öfvers. Gunilla von Düben (Stockholm: Bonniers,
1911), urval
Friedrich Nietzsche: Vandraren och hans skugga, övers. Lars Bjurman, Samlade verk, vol. 3 (Stockholm/Stehag: Symposion, 2000)
Vilhelm Ekelund: Metron (Stockholm: Bonniers, 1918; faksimilutgåva, Lund: Ellerströms, 1994),
urval
Yukio Mishima: Sol och stål (Lund: Ellerströms, 2006)
Theodor W. Adorno: Minima moralia, övers. Lars Bjurman (Lund: Arkiv förlag, 1986), urval
Emil Cioran: Om olägenheten i att vara född, övers. Lasse Söderberg (Stockholm: Bonniers, 1986),
urval
Fernando Pessoa: Orons bok, övers. Lars Axelsson och Margareta Marin (Lysekil: Pontes, 1991),
urval
(Många av källtexterna finns tillgängliga i många olika utgåvor och översättningar. Det är inte
nödvändigt att ni använder just dessa utgåvor.)
Sekundärlitteratur
Pierre Hadot: Vad är antikens filosofi?, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2015), urval
Pierre Hadot: Philosophy as a Way of Life, red. Arnold I. Davidson, övers. Michael Chase (Oxford:
Blackwell, 1995) eller Exercices spirituels et philosophie antique (utökad utgåva, Paris: Albin
Michel, 2002), urval
Martha Nussbaum: The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics (Princeton, Princeton University Press: 1994), urval
Jean Starobinski: Montaigne i rörelse, övers. Jan Stolpe (Stockholm: Atlantis, 1994), urval
Horst Hutter: Shaping the Future: Nietzsche’s New Regime of the Soul and its Ascetic Practices (Lanham,
MD: Lexington, 2005), urval
Anders Olsson: Ekelunds hunger (Stockholm: Bonniers, 1995)
Download