Läs / skriv ut i PDF

advertisement
Allmänt om laktos
Intolerans
Laktos består av två olika sorters socker, glukos och
galaktos. Laktos finns i all mjölk, både modersmjölk,
ko-, buffel-, åsne-, get- och fårmjölk. Laktosintolerans
innebär att man är överkänslig, inte allergisk, mot
mjölk­socker - laktos. Det enzym som bryter ner laktos
heter laktas. Om kroppen saknar eller har för lite av
enzymet bryts inte allt laktos ner som man får i sig.
Foto: Marianne Person
Laktosin​tolerans kan vara ärftligt och är vanligare
inom vissa befolkningsgrupper, t ex i Medelhavs­
området, Asien och vissa delar av Afrika. Tillfällig
laktosintolerans kan personer få om tunntarmens
slemhinna skadats av någon tarmsjukdom. När
sjukdomen behandlats och tarmskadan är läkt tål de
oftast laktos igen.
Laktosintolerans
Vanligt symtom är gaser i magen, diarré,
magknip, uppsvälld mage. Besvären kan upp­
komma direkt eller upp till några timmar efter
att du ätit eller druckit livsmedel som inne­
håller laktos. Hur lång tid det tar innan
symtom går över varierar från individ till
individ.
Behandlingen innebär att mjölkprodukter
utesluts helt under fyra veckor. Försvinner
besvären för att sedan komma tillbaka, när du
börjar med mjölkprodukter igen, kan du vara
laktosintolerant.
Det kan finnas tillfällen när det kan vara svårt
att undvika laktos. Då finns möjligheten att ta
laktas i tablett- eller droppform. Laktas kan du
köpa receptfritt.
Om du inte äter mjölkprodukter på grund av
laktos​intolerans kan du ibland behöva extra
kalcium i kosten. Det är speciellt viktigt för
barn och ungdomar att få tillräckligt med
kalcium för att deras skelett och tänder ska
växa och utvecklas. Hos vuxna kan för lite
kalcium leda till benskörhet.
Vad du ska tänka på !
• Vanliga mjölkprodukter som
innehåller små mängder laktos
brukar man kunna äta utan att
få besvär.
• Hård ost är oftast laktosfri.
• Smör och en del smörgås­
margarin innehåller mycket
lite laktos.
• Yoghurt och fil innehåller ​
ungefär hälften så mycket
laktos som mjölk gör. Det gör
även vispgrädde och crème
fraîche.
• Laktos kan finnas som ut­
fyllnadsmedel i läkemedel,
men det rör sig om så små
mängder att det inte innebär
något problem.
• Det är viktigt att läsa noggrant
på alla innehållsdeklarationer
även på livsmedel som inte
självklart innehåller laktos.
Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska,
Region Skåne | Granskare: Alf Tunsäter, docent, legitimerad läkare,
Region Skåne
Uppdaterad: juli 2016 | Hemsida: www.kaak.se
Kunskapsbanken inom allergi och astma - KAAK
Utgiven av Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, Region Skåne
Download