Mat,Line,sandis

advertisement
Mat
Punkter vi tar upp om maten
• Ekologisk mat
• Närproducerat
• Vegetarisk mat
• Lista över matens koldioxidutsläpp.
• Våra förslag till en mer energisparande
matsal.
Ekologisk mat
Ekologisk mat innebär i korthet att inga
kemiska bekämpningsmedel eller
konstgödsel används vid odlingen.
Till exempel nötkött och mjölk som är
ekologisk kräver att korna ska få vara ute
och äta ekologiskt foder, och inga
genmodifierade organismer (GMO)
Varför är ekologisk mat
energisparande?
• Tillverkning av bekämpningsmedel och
•
konstgödsel är mycket energikrävande.
Kött från kravmärkta kor äter bara foder från
den egna gården, istället för importerat
konstfoder som det går åt mycket energi åt att
göra och frakta.
Fördelar
• Det finns ett stort urval av ekologisk mat.
• Energisparande.
• Inga kemikalier.
Nackdelar
• Dyrare
Närproducerat
• Närproducerad mat har inte stora
koldioxidutsläpp, eftersom transporterna
blir kortare.
• Det är miljövänligare än om det skulle
fraktas från t.ex. andra länder.
• Om fordonen som fraktar maten går på
biobränslen sparas ännu mer energi.
Vegetariskt
• Vegetariskt är energisparande eftersom
vegetarisk mat ligger lägre i
näringskedjan.
Lista över matprodukter i kg
och deras koldioxidutsläpp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tropisk frukt
Kokt nötkött
Fläsk
Kyckling
Grönsaker
Pasta
Ris
Mjölk
Kokt potatis
11
6,9
3,9
3,1
2,2
0,96
0,59
0,45
0,40
Muntligt till bilden före
Av listan kan vi komma till slutsatsen att vi borde äta
mindre av vissa produkter och mer av andra för att spara
energi. T.ex. Nötkött kan ofta bytas ut mot kyckling. Ris
och potatis tar lite energi att producera och därför kan vi
äta mycket av de produkterna.
Istället för att köpa tropisk frukt, såsom apelsiner, kan
man köpa in närproducerade äpplen och då sparas stora
mängder energi.
Våra förslag till energisnål mat
• En kombination av närproducerad,
ekologisk och vegetarisk mat skulle
resultera i så lite utsläpp som möjligt
angående maten.
• Man bör undvika för stor konsumtion av:
utlandsproducerad mat, icke-ekologisk
mat och animalisk mat.
Av:
Line
och
Sandis
Download