Tabell Förekomsten av VTEC O157-bakterien i vissa

advertisement
Tabell Förekomsten av VTEC O157-bakterien i vissa livsmedel som undersökts i Finland
(Källa: Livsmedelsutrednings- och uppföljningsprojekt, Evira
Kött och köttprodukter
köttfärs
nötkött
nötkött beredningar
köttfärs / kebabkött
Mjölkprodukter
▪ Ostar
färsk, obehandlad mjölk, ko
färsk, obehandlad mjölk, get
vitmögel
Vegetabilier
grönsaker
groddar
År
Undersökta
prover (st.)
VTEC
(%)
2012
2006
2012
2003
2003
2001
37**
266 partier
37**
180**
44**
220*
2,7
1
0
0
0
0
2012
2004
2012
2004
2004
46*
15***
13*
13***
1***
0
0
0
0
0
2012
2011
171**
33
0
0
* både inhemskt och utländskt ursprung; **handeln på den inre marknaden, *** inhemska
Download