7 tips för en hbtq-vänligare arbetsplats samt några begrepp

advertisement
7 tips för en hbtq-vänligare arbetsplats samt några begrepp som kan vara bra att känna till
Genus är ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på
vilket vi reproducerar kön i samhället. Det handlar till exempel om
hur vi skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom
kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Hur
genus konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella
sammanhang. Vad som anses vara manligt eller kvinnligt är
därigenom något som ständigt förändras.
1. Könsneutrala ord
Utgå inte från att alla är hetero när ni snackar om
helgens trevligheter. Använd gärna könsneutrala ord
som partner och sambo hellre än flickvän, pojkvän
make osv. vid frågor
2. Skämt?
Skratta inte med om det dras homo-, bi och
transfobiska skämt i fikarummet. Tala om att du inte
uppskattar skämten.
Kön kan i korthet sägas bestå av olika delar där biologiskt kön,
socialt kön och mentalt kön ingår. Summan av dessa variabler
avgör en persons könsidentitet som beskriver hur just den
människan uppfattar sig själv. Det finns många olika sätt att se på
kön och vad kön består av, särskilt inom akademiska sammanhang
3. Toaletter
Ha
könsneutrala
toaletter.
Använder
ni
omklädningsrum ordna gärna så att det finns en
avskild del eller tillgång till ett särskilt rum ombyte.
Sexuell läggning Bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet
är sexuella läggningar. Sexuell läggning beskriver om en person
blir förälskad i eller attraherad av tjejer, killar eller både tjejer och
killar. En sexuell läggning består av olika komponenter och kan i
en modell förklaras som bestående av begreppen praktik, identitet
och preferens. Dessa tre komponenter tillsammans utgör den
sexuella läggningen. Hbtq, en förkortning där H står för
homosexuella, B står för bisexuella, T står för transpersoner och Q
står för queer.
4. Vänta barn
Om någon väntar barn så tänk på att det inte behöver
befinna sig dennes egen mage. Underlätta både för
hbtq-personer och för de som väntar på adoption.
5. Oavsett kön
Säg gärna ”alla oavsett kön” snarare än ”män och
kvinnor”.
6. Nedsättande ord
Använd inte ord som kan uppfattas som nedsättande
om hbtq-personer. Är du osäker om ett ord är
nedsättande, välj då hellre ett annat.
7. Hen
Raljera inte över ordet ”hen”. Hen är ett pronomen
och ett viktigt ord för många som inte identifierar
sig som ”hon” eller ”han”.
(Källa: Unionen)
Sacorådet i Göteborgs Stad
Transperson är ett paraplybegrepp som omfattar många
transidentiteter
TS=Transsexuell
person som identifierar sig med en könsidentitet som
inte stämmer överens med det kön som registrerats vid
födseln.
TV=Transvestit
person som går över i annat eller andra könsuttryck.
Drag är förkortning för Dress Alter Gender, eller
draga; att klä sig i ett annat könsuttryck, ofta för att
gestalta hur mycket könsnormer som sitter i det yttre.
Könskorrigering sker när en person korrigerar det biologiska och
juridiska kön som registrerats vid födseln, så att könet stämmer
överens med personers könsidentitet. Kallas också transition.
Begreppet könsbyte bör undvikas.
(Källa RFSL m.fl.)
Download