Problemlösning

advertisement
Problemlösning
1
1
Hur många pojkar har röd spade?
Hur många pojkar har röd spade?
Åtta barn leker i en sandlåda.
Alla barn har en röd eller gul
spade.
Det finns två gula spadar mer än
vad det finns röda.
1
1
Hur många pojkar har röd spade?
Hur många pojkar har röd spade?
Hälften av barnen är flickor.
Tre flickor leker med vars en gul
spade.
2
2
Hur många flickor har röd spade?
Hur många flickor har röd spade?
10 barn leker i en sandlåda. Alla
barn har en spade var. Den är gul
eller röd.
6 barn är flickor.
2
2
Hur många flickor har röd spade?
Hur många flickor har röd spade?
5 barn har gul spade.
2 pojkar har röd spade.
3
3
Hur många flickor har gul spade?
Hur många flickor har gul spade?
9 barn leker i en sandlåda. Alla
barn har en spade. Den är gul
eller röd.
5 barn är flickor.
3
3
Hur många flickor har gul spade?
Hur många flickor har gul spade?
Det finns fyra röda spadar.
Hälften av pojkarna har gul spade.
Problemlösning
1
1
Vilket är talet?
Vilket är talet?
Talet är mindre än 20.
Talet består av två siffror.
1
1
Vilket är talet?
Vilket är talet?
Det är ett udda tal.
Talets siffersumma är 10.
2
2
Vilket är talet?
Vilket är talet?
Talet är större än 13.
Entalsiffran är fyra mer än
tiotalssiffran.
2
2
Vilket är talet?
Vilket är talet?
Det är ett udda tal.
Talet är mindre än 19.
3
3
Vilket är talet?
Vilket är talet?
Talet är mindre än 14.
Talet består av två siffror.
3
3
Vilket är talet?
Vilket är talet?
Entalssiffran är större än
tiotalssiffran.
Det är ett jämnt tal.
4
4
Vilket är talet?
Vilket är talet?
Talet är mindre än 14.
Talet består av två siffror.
4
4
Vilket är talet?
Vilket är talet?
Entalssiffran är större än
tiotalssiffran.
Det är ett jämnt tal.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards