Seminarium Webbproduktion i Projektform

Seminarium: Webbproduktion i projektform
Tänk er att ni är ägare av ett medelstort företag som säljer friluftsartiklar, kläder och
friluftsinriktade resor, ni har ett antal butiker spritt över hela Sverige och planerar att
inom kort expandera ut till övriga Norden.
Någon klok bekant antydde att ett så pass stort företag som du nu äger borde finnas på
Internet, och du håller nog faktiskt med.
Men varför ska du lägga en massa resurser på detta? Och till vilken nytta?
Nedan kommer ett antal lämpliga frågor som skulle kunna fungera som stöd inför ett
projekt som senare leder till en webbplats för ovan nämnda företag eller något annat
företag eller organisation.
Vilka etablerade användningsområden finns idag för webbplatser?
Vilka målsättningar kan man ha med en webbplats?
Projektorganisation för produktion av webbplats
Styrgrupp – vilka bör sitta med i en sådan?
Vilka frågeställningar bör styrgruppen besluta omkring?
Referensgrupp – vilka bör sitta med i denna?
Vilken uppgift har referensgruppen?
Informatören – Vilken roll har denne i detta arbete?
Webbredaktör – Vilken roll har denne i arbetet?
Projektledaren – Vilka uppgifter har denne?
Vilka yttre faktorer kommer att påverka projektledaren?
Påverkan från den egna organisationen?
Påverkan från klient eller marknad?
Andra faktorer som påverkar?
Finns det fler roller i ett projekt som förväntas mynna ut i en webbplats?
(Vi har redan nämnt projektledare, informatör, webbredaktör)
Vilka roller skulle man eventuellt kunna kombinera?
(vissa personer skulle med lätthet kunna utföra uppgifter som hör till flera roller, men
vissa är närmare än andra)
IT-avdelningen – Vilken roll har de?
Om man är ett medieproducerande företag kan det vara en god idé att ta fram
en checklista för de steg man vill ska ingå i projektprocessen för sådana projekt!
Kom med ett förslag på arbetsgång för genomförande av ett projekt med
inriktning mot webbproduktion
Kravspecifikation är viktig för alla inblandade, även i interna projekt!
Vem skriver kravspecifikation?
Uppdragsgivaren eller producenten?