Kravspecifikation - TFE

advertisement
Kravspecifikation
En kravspecifikation ska måla upp en bild av projektet för dess parter så man får en
gemensam bild av hur slutprodukten skall se ut. Dessutom är det i kravspecen som man
presenterar de fördefinierade kraven som man sedan utvärderar slutprodukten mot. I ett
examensarbete vill akademin se en frågeställning som besvaras och där studenten visar
prov på tillämpade färdigheter utvunna från programmet samt presenterar resultatet i tal
och skrift.
Företaget som erbjuder ett examensarbete har ibland en uppgift som inte kopplar direkt
mot en frågeställning. Det blir då studentens uppgift att formulera en frågeställning och
sedan göra lämpliga avgränsningar i samtal med handledarna.
I kravspecifikationen är det lämpligt att man presenterar en grov tidsuppskattning på de
moment som innefattas.
Kravspecifikationen är ofta ett levande dokument som kan förändras under projektets
gång. (Stora förändringar måste förankras och motiveras för projektets alla parter.)
Download