Uppgift på psykiska sjukdom

advertisement
Uppgift på psykiskå sjukdomår
Du ska skriva en fördjupning om en psykisk sjukdom eller störning. Det är valfritt vad du fördjupa dig
i. Uppsatsen ska däremot innehålla en problematisering där du kan visa på minst två förklaringar eller
perspektiv på orsaker eller behandling. Du får själv formulera en frågeställning och göra en
avgränsning (se bilagan)
Det färdiga arbetet kommer att se ut på följande sätt:
Titelsida
Innehållsförteckning
Inledning (Bakgrund till arbetet, sjukdomsbegreppet, de vanligaste symtomen, syfte, frågeställning)
Aktuell forskning/teori Presentera det dominerande perspektivet (utgå från vårdguiden eller dylikt)
på orsaker eller behandling. Försök visa på vilken forskning detta vila på. Komplettera bilden med ett
annat perspektiv.
analys (analysera, jämför och värdera perspektiv. Komplettera de varandra eller är det helt olika
förklaringar. Utifrån detta dra du din slutsats)
Avslutning: Sammanfatta vad du kommit fram till genom att visa du har levt upp till syfte och
besvarat din frågeställning,
Referenser, källförteckning i bokstavsordning, men också referenser i texten
Arbetet bör vara mellan 3- 5 sidor (???, var det så jag sa)
PRELIMINÄR TIDSPLAN
7
10
feb
11
8
17
feb
18 Lov
20 Lov
24
feb
klinisk psykologi: Formulera
25 frågeställning, informationssökning och
inläsning
27
klinisk psykologi; Formulera frågeställning,
informationssökningoch inläsning
6
klinisk psykologi: Handledning och arbete
9
10
3
mar
klinisk psykologi
4 D-dag, Ä-konf,
13
klinisk psykologi: Introduktion
Tjf arbete,DP,MUN
10
mar
11
17
mar
24
13
mar
12
klinisk psykologi: Handledning och arbete
klinisk psykologi: Handledning och
11
arbete
13
18
20 Deadline v 12 (kan det funka istället?)
25 presentation
27 presentation
VECKA 11 (inlämning av fördjupningsarbete på söndag,
var ett förslag)
Att studera psykiska sjukdomar och tillstånd
Att ha som utgångspunkt i struktur för beskrivning och hur ni ska avgränsa och formulera er
frågeställning
1. Vad kännetecknar sjukdomen? – symtom och
sjukdomsförlopp
a. Kognitiva symtom
b. Emotionella inre tillstånd
c. Motoriska symtom
d. Perceptuella symtom
2. Vad orsakar sjukdomen?
i. Genetiska, biologiska, psykologiska,
sociokulturella och kroppsliga bakgrundsfaktorer
ii. Stress – och sårbarhetsmodellen
iii. Olika perspektiv och förklaringar
3. Hur går det att behandla?
i. Prognosen och behandlingseffekter
ii. Medicinering
iii. Terapier
iv. Psykologiska perspektiv på behandling
Download