Salut – en hälsosatsning för barn och unga

advertisement
Salut – en hälsosatsning
för barn och unga
Magdalena Sundqvist
Kostekonom & processledare,
FoUU-staben, Västerbottens läns landsting
Västerbottens läns landstings vision
är att år 2020 ha världens bästa hälsa
och friskaste befolkning
Övervikt & fetma
30
4-åringar i Västerbotten, 2003
25
20
%
15
Fetma
Övervikt
10
5
Pojkar
Hans K:son Blomquist, BHV-enheten, 2004
Flickor
Lagade tandytor
Lagade tandytor & kariesfria
15-åringar Västerbotten
4
50,0
3
40,0
30,0
2
20,0
Folktandvården Västerbotten
2005
Lagade tandytor
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0,0
1995
0
1994
10,0
1993
1
Kariesfria
%
Andel 15-åringar som trivs
mycket bra med livet
Skolbarns hälsovanor 2001, Statens folkhälsoinstitut.
Landstingets verksamhetsplan
2004-2006
Närsjukvård och folktandvård uppmanas
utveckla ett banbrytande samarbete.
Nationella folkhälsomål
Trygga och goda
uppväxtvillkor
Tobak & Alkohol
Trygg och säker
sexualitet
Goda matvanor
Ökad fysisk
aktivitet
En mer hälsofrämjande
hälso och sjukvård
Pilotområden
Indelning i åldersmoduler
Saluts mål
God hälsa uppnås genom salutogena
insatser i samverkan mellan samhällets
aktörer och familjen med
barnets bästa i centrum.
forts. Saluts mål
Genom systematiskt förbättringsarbete
utvecklas insatser i syfte att främja
trygga och goda uppväxtvillkor,
ökad fysisk aktivitet
och goda matvanor.
Saluts mål (långsiktiga mätbara)
• Övervägande andel (90 %) högstadieungdomar ser
ganska/mycket ljust på framtiden
Nuläge: 80 % ser ganska/mycket ljust på framtiden.
Psykisk ohälsa rapporteras öka bland ungdomar,
särskilt bland flickor
• Minst 85 % har normal BMI vid 4 och 15 års ålder
Nuläge: 20-25 % har övervikt/fetma vid 4 års ålder
• Alla 4-åringar och minst 70 % av alla 15-åringar är kariesfria
Nuläge: 90 % av 4-åringar och 40 % av 15-åringar är kariesfria
Alla barn i Västerbotten
– bästa möjliga hälsa
¾ Hälsofrämjande & förebyggande
¾ Systematisk & långsiktigt
¾ Stödja barnet och dess föräldrar
¾ Trygga och goda uppväxtvillkor,
ökad fysisk aktivitet & goda matvanor
¾ Samverkan
¾ Väl valda interventioner
specifika för varje modul
¾ Barnet passerar
modul för modul;
effekterna adderas
¾ Utvärdering
& revidering
¾ Spridning
Arbetsprocessen
FÖRANKRING
INTERVENTION
UTVÄRDERING
M
od
ul
I
II
LÄRANDESEMINARIUM
REVIDERING
M
VI
l
u
od
SPRIDNING
II
dul
o
M
lI
u
od
M
Spridning i Västerbotten
Får jag lov?
Samverkan
Vad är det som är nytt?
Hälsosamtal med blivande föräldrar
Psykisk hälsa
Föräldraskap & relationer
BMI & viktutveckling
Socialt nätverk
Föräldraträffar
Fysisk aktivitet
Besök hos
tandhygienist
Matvanor
Droger
Alkohol
Tobak
Salut-satsningen Modul I
Våra framgångsfaktorer
- Stöd av politiken
- Långsiktigheten
- Målfokusering
- Gemensamma möjligheter
- Förbättringskunskap
- Små insatser
- Förstärka varandra
- Familjecentraler
- Erfarenhetsutbytet
- Pilotområden
- Indelning i moduler
- Universitetet
Tack för er
uppmärksamhet!
www.vll.se/salut
Magdalena Sundqvist
[email protected]
http://www.ateljemarie.se
Angelägna mål värda
besväret…
Modul II – några insatser
Modul III – några insatser
Modul VI – några idéer
Download