Insända kvitton för läkarbesök och läkemedel får högst vara 6

advertisement
2015-09-10
Personalavdelningen/Lönesektionen
ERSÄTTNING FÖR SJUKVÅRDSKOSTNADER
Vid utbetalning av ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik m.m. behöver Lönesektionen
läkar- eller sjukvårdskvitto i original.
Ersättning ges för:
• läkarvård, psykologbehandling, oralkirurgisk behandling, ortoped – ersätts med 95:• behandling som ges av leg. psykiater, leg. psykolog, leg. psykoterapeut – ersätts med
95:- om remiss finns från läkare
• röntgen – ersätts med 95:• sjukgymnastik – ersätts med 55:• sjukvårdande behandling, ex. av sjuksköterska, ersätts med 55:• logoped – ersätts med 55:• legitimerad kiropraktor – ersätts med 55:• legitimerad naprapat – ersätts med 55:• medicinsk fotvård – ersätts med 55:• kurator – ersätts med 55:• sjukhusvård – ersätts med 70:-/dygn (även ersättning vid sjukhusvård för förlossning
och vård vid BB-avd. enl. Agv 140404)
• mammografi ersätts ej, om det inte gäller klinisk mammografi
När du har betalat 1.100:- för läkarbesök, utfärdar läkaren ett s.k. frikort, som innebär fri
läkarvård den resterande tiden som återstår fr.o.m. första besöket som är instämplat på
högkostnadskortet.
Begär högkostnadskort vid läkarbesöket, om inte det utfärdas automatiskt.
Kravet på inlämnande av högkostnadskort till Lönesektionen upphörde 2007-01-01 p.g.a. nytt
avtal.
Vid utbetalning av ersättning för läkemedel behöver Lönesektionen:
1. receptkvitto (ej kassakvitto från Apoteket – begär receptkvitto till arbetsgivaren)
2. vid uttag av läkemedel begär läkaren ersättning med 100:- (arvode) när receptet är sänt
till Apoteket med elektronisk post. DETTA ERSÄTTS AV SU.
Stockholms universitet ersätter läkemedel där det framgår att egenavgift (inom förmån) är
erlagd.
Vid Apoteket betalar du högst 2.200:- för medicin under en tolvmånadersperiod.
Insända kvitton för läkarbesök och läkemedel får högst vara 6 månader gamla
vid utbetalningstillfället.
Download