Master- program i hälsa och livsstil

advertisement
Tvärvetenskaplig utbildning
Akademin för hälsa och välfärd
Masterprogrammet i hälsa och livsstil tillhör Akademin för hälsa och välfärd. Vid akademin bedrivs forskning och utbildning
inom flera relevanta områden inom hälsa- och livsstilsområdet
såsom vård och omsorg, sociala insatser, utbildning och arbete,
idrott och motion samt media och kommunikation. Forskning
och utbildning sker i samverkan med nationella och internationella forskare liksom i samverkan med region, kommuner
och näringsliv.
Den vetenskapliga miljön vid akademin är expansiv och består
av omkring 60 forskare anknutna till ett gemensamt forum,
Centrum för välfärd, hälsa och idrott. Flera forskningsprojekt
är mångvetenskapliga och anknyter till forskningsteman kring
hälsa och hållbar uppväxt, förändring för individer och grupper
samt delaktighet i ett föränderligt samhälle.
Mer information på vår hemsida:
www.hh.se
Studierektor Ingrid Larsson
[email protected]
Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-post: [email protected]
www.hh.se
Högskolan i Halmstad, Kommunikationsavdelningen, februari 2017.
Det finns möjlighet för 60–80 studenter att läsa mastersprogrammet i hälsa och livsstil, antingen på hel- eller
halvfart. Då utbildningen är tvärvetenskaplig är studenternas bakgrund olika, dock med det gemensamma att
de har en samhälls- och beteendevetenskaplig eller en
vårdvetenskaplig utbildning. Studenterna har en kandidatexamen i exempelvis omvårdnad, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, psykologi (idrott), sociologi, socialt arbete, medie- och kommunikationsvetenskap samt
statsvetenskap. I gruppseminarier och gruppuppgifter
arbetar studenterna tvärvetenskapligt och utmanas av
just de olikheter de har.
Masterprogram
i hälsa och
livsstil
(120 hp)
Masterprogram
i hälsa och
livsstil
Masterprogrammet är en bred tvärvetenskaplig
utbildning och har hälsa och livsstil som huvudområde. Programmet är såväl arbetsmarknadsinriktat som forskningsförberedande och har
ett vetenskapligt och professionellt perspektiv
på hälsa och livsstil, ojämlikhet i hälsa, global
hälsa, hälsoinnovationer och hälsofrämjande
interventioner.
Hälsoarbetare ska i dag ha kompetenser som innefattar både
planering och implementering av hälsoarbete. De ska också ha en rådgivande funktion. Dessutom krävs förmåga att
genomföra projekt samt att utvärdera dessa. Utbildningen
avser att fördjupa kunskaper om människors hälsa och livsstil. Man studerar faktor som samspel mellan individ och
grupp samt organisationer och samhälle.
De välfärdsutmaningar som samhället ställs inför i dag kräver en tvärvetenskaplig kunskapsbildning om hälso- och
livsstilsrelaterade frågor. Som masterstudent på programmet
kan du ingå i flervetenskapliga forskningsprojekt och bidra
till forskningsproduktionen genom exempelvis examensarbete. Med en examen från Masterprogrammet i hälsa och
livsstil har du möjlighet att söka vidare till Forskarutbildning i hälsa och livsstil.
Du som läser på programmet och vill utöka ditt kontaktnät i branschen, vill kanske vara en del av det kommande
programrådet. Här kommer lärare, studenter och representanter från näringslivet att verka tillsammans för att tillvarata erfarenheter och intressen som gör utbildningen attraktiv och bidrar till samverkan med samhället i övrigt.
Utbildningen präglas av Högskolan i Halmstads profilering
som det innovationsdrivande lärosätet. Innovativa idéer och
strukturer behövs för att kunskaper ska kunna omsättas i
hälsofrämjande livsstilar, tjänster och produkter.
Upplägg vid helfartsstudier
År 1
Hälsa och livsstil 15 hp
Den ojämlika hälsan 7,5 hp
Global hälsa 7,5 hp
Vetenskapsteori, vetenskaplig metod
och forskningsetik 15 hp
Kvalitativa metoder 7,5 hp
Statistiska metoder 7,5 hp
År 2
Examensarbete - hälsa och livstil
30 hp (fortsätter termin 4)
Valfri kurs, relevant för programmet 7, 5 hp
Hälsoinnovation 7,5 hp
Hälsofrämjande interventioner 15 hp
Kurserna läses parallellt
Upplägg vid halvfartsstudier
År 1
Hälsa och livsstil 15 hp
Vetenskapsteori, vetenskaplig metod
och forskningsetik 15 hp
År 2
Den ojämlika hälsan 7,5 hp
Global hälsa 7,5 hp
Kvalitativa metoder 7,5 hp
Statistiska metoder 7,5 hp
År 3
Valfri kurs, relevant för programmet 7,5 hp
Innovation inom hälsa och livsstil 7,5 hp
Hälsofrämjande interventioner 15 hp
År 4
Examensarbete – hälsa och livsstil 30 hp
Download