Hashemzadeh utsågs till en av näringslivets mest

advertisement
METRO KARRIÄR
Golnaz
Karriärskiftaren
Hashemzadeh utsågs till en av näringslivets mest lovande ledare. Men
när karriärklättrandet blev allt valde hon att byta mål mot mening.
N
text Lina Hovling foto Kristofer Hedlund
är Golnaz Hashemzadeh som 20-åring
utsågs till kårordförande för Handelshögskolan i Stockholm 2002, blev hon den
första kvinnan med utländsk bakgrund
på posten.
– Det blev väldigt uppmärksammat. Det var en underlig känsla, för trots mitt biologiska kön och mina
iranska rötter är jag inte uppfostrad till varken kvinna
eller invandrare. Jag har givetvis mötts av både rasism
och sexism, men jag har aldrig sett det som att det har
med mig att göra. Det är ”isternas” problem, inte mitt.
Familjen Hashemzadeh flydde från krigets Iran när
Golnaz var tre år. Att hon skulle prestera och göra något av den frihet och möjligheter som fanns i Sverige
var självklart. Resultatet blev toppbetyg från Handels
och uppmärksamheten kring kåruppdraget rönte fantastiska möjligheter. Hon startade konsultfirma och
det blev internships och positioneringar i bland annat
Silicon Valley och New York. Goldman Sachs utnämnde henne till en av näringslivets mest lovande unga ledare. Men när livet levs i 200 knyck måste du någon
gång sakta in, och när Golnaz slog av på takten insåg
hon att hon rusat åt fel håll.
– Själva karriärklättrandet hade blivit målet. Allt
kändes meningslöst. För vad betyder prestationer om
de inte skapar något mervärde? Är det så jag tackar
mina föräldrar och samhället för min frihet och mina
möjligheter? Genom att vara olycklig?
Svaret var nej. 2009 började hon att skriva på sin
första bok ”Hon är inte jag”, inspirerad av den egen
uppväxten. Tillsammans med affärsmannen Per-Olof
Söderberg startade hon i samma veva den ideella
organisationen Inkludera Invest som stöttar sociala
­
entreprenörer.
15
– Vi scoutar organisationer som arbetar mot utanförskap eller grupper som riskerar att hamna där. Vi
stöttar dem och ger råd om hur de kan bygga upp en
långsiktig ekonomi.
Ett exempel är organisationen Maskrosbarn som stöttar barn till psykiskt sjuka och missbrukande föräldrar.
– Det finns institutioner så som socialen som ska ta
hand om sådana här frågor. Men de människor som är
bäst lämpade att stötta är de entreprenörer som haft
samma erfarenheter. Engagemanget och lösningarna
växer bland gräsrötterna.
Vad tänker du om du ditt karriärskifte i dag?
– Att jag är med och skapar något istället för att
klättra. 
Download