LIVET / GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE
Gåvor kan göra samhället bättre. Men Inkludera Invests bidrag är inte
pengar, utan entreprenörsexpertis. Golnaz Hashemzadeh Bonde vill ge
ideella verksamheter kompetens att överleva, växa och nå fler människor.
Filantroperna som blev
KUNSKAPS
BYGGARE
ågon klänger i basketkorgen. Det
är februarisol och björktoppar i
takfönstren, men nu sprider sig
oro bland skuggorna av nät och
fyrkantrör på väggen.
En smärt man i keps och svarta
träningskläder står plötsligt i tresekundersområdet, som om han
gjort det hela tiden.
– Hej, bror – min kompis fick en sån här i huvudet. De kan ramla ner.
Rösten är stillsam. Basketkorgen får vara i
fred.
Strax därpå är klockan 10.40. Musik och rörelse med klass 7D på Igelstaskolan i Södertälje. Admir Lukacevic värmer upp publiken:
– Jag har själv varit där. Jag har upplevt krig
och fattigdom. Vi satt som ni och chillade på
bänkarna, och trodde att det var livet. Men ni
kan göra er egen grej, ni kan bli streetdansare, eller boxare, eller företagare, eller vad som
helst. Ni går i årskurs sju nu, det är en perfekt
tid att börja tänka efter.
10 INSIKT Våren 2016 text: Joakim Braun
foto: Jonte Wentzel
Vi gör en kultur­
revolution i alla
verksam­heter
vi kommer in i.
De går från att
tänka bidrag
till att tänka
­försäljning.
I periferin mekar en vaktmästare med en
nödutgångsskylt.
Verksamhetsledaren Amanda Lindh demonstrerar streetdance framför väggspegeln:
– Vi testar den låten som vi gjorde förra veckan, som går bam bam bam bam – samma takt,
men lite långsammare. Gör det fyra gånger tillsammans. Men vill ni peta varandra i ögonen
eller vadå? Är alla redo? Kors ut, ner, ner, ner...
Något hiphopigt hörs, och Amanda Lindh rör
sig nästan omärkligt från grupp till grupp.
– Amanda är jätteduktig, men hon har mer att
göra. Hur ska hon ge killen beröm, så att han växer in i sin roll? Mer beröm och feedback, då känner han sig tryggare i sin roll, känner att det är
coolt, funderar Admir Lukacevic från sidlinjen.
Idrottsläraren Anders Edgren sitter vid ribbstolen med en pärm.
– Det blir ett lyft för eleverna när det kommer
folk utifrån. De har specialkompetens, det är
nya personer med nya röster. Alla klasser har
kört två pass med dans, från årskurs 4 till årskurs 7. Det är jätteroligt, säger Anders Edgren.
carnegie
carnegie privatbank
privatbank
GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE / LIVET
Golnaz Hashemzadeh Bonde
på Inkludera Invests kontor
på Söder i Stockholm.
carnegie privatbank
carnegie
privatbank
Våren 2016 INSIKT
INSIKT 11
LIVET / GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE
Admir Lukacevics ideella förening Idrott utan
gränser (IUG) ska ge barn självkänsla och framtidsperspektiv genom att introducera fritids­
aktiviteter i skolan. IUG:s grundare kom till
Sverige som bosnisk krigsflykting och växte upp
i Landskrona. Han byggde upp organisationen
Basket utan gränser, fick 2008 Kompassrosen av
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och startade IUG 2010. I dag anlitas IUG på ett femtiotal
skolor i fem kommuner, däribland Södertälje.
Så kan socialt entreprenörskap se ut.
en ”
typisk Södergata, som bär sina år med en
viss sliten värdighet” – i Olov Svedelids ord på
kvarterets litteraturminnestavla är det 1972.
Nuläget: Fullklottrade källardörrar och sexsiffriga kvadratmeterpriser. I en minimal, oskyltad
lokal på markplan hänger Admir Lukacevic inramad bredvid elcentralen, jämte sju andra porträtt. Ett par personer sitter och jobbar vid små
bord. Till höger är det trängsel kring en whiteboard full av pilar: ”Säljplan våren 2016”, ”3 års
arbete”, ”uppdatera kontaktlista”, ”Almedalen”.
Inkludera Invest, vars kontor detta är, började gro 2010. Golnaz Hashemzadeh Bonde hade
tagit sin civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm, och nu var hon i Kenya för
ett projekt om mikrofinansiering.
– Människorna var de mest lyckliga, hoppfulla och stolta som jag någonsin har stött på. De
hade fått mikrolån och byggt verksamheter som
hade växt. En äldre kvinna försörjde plötsligt 20
personer. Det låg en sådan kraft i att de själva
hade fått verktyg att förändra sin livssituation,
säger Golnaz Hashemzadeh Bonde.
Hösten 2010 flyttade 20 sverigedemokrater in
i riksdagen – för Golnaz Hashemzadeh Bonde
”ett symtom på att vårt land mår dåligt”. Diagnosen var ett utbrett socialt utanförskap. Hon
började bolla behandlingsidéer med en bekant,
finansmannen Per-Olof Söderberg. Att finansiera en forskningstjänst om socialt entreprenörskap föll på att det fanns föga att studera. Kunde de skapa empiri själva, och i så fall hur? När
Golnaz Hashemzadeh Bonde började debriefa
marknadsaktörer såg hon tre strukturproblem:
� Kortsiktig finansiering: I Sverige är de stora
filantropiska stiftelserna få, och ger endast
bidrag för några år i taget. Utan finansiell
långsiktighet dör många verksamheter.
ASYLKÖN Leva i ovisshet
1000 inkomna asylansökningar
Handläggningstid
300
Asylansökningar
20
200
10
0
2014
100
2015
2016
0
Källa: Migrationsverket
12 INSIKT Våren 2016 Utan finansiell
långsiktighet
dör många verk­
samheter.
eftersom grundarna har begränsad kompetens
i organisationsbyggande och expansion.
� Sårbara organisationer: Verksamheterna
står och faller med sina eldsjälar, som har alla
processer och strukturer i huvudet. Om de
bränner ut sig är det slut.
Förvärvsfrekvens efter tid i Sverige (kvinnor)
Genomsnittlig handläggningstid, dagar
30
400
� Skalnackdelar: Bra idéer har svårt att växa,
JOBB Utanför arbetsmarknaden UPPVÄXTMILJÖ B arn till högutbildade får idrotta mest
Asylansökningar och handläggningstid
40
Scouting-processen, där de sociala entreprenörernas engagemang och drivkraft
granskas under något halvår, utgör en viktig del av Inkluderas arbete.
På bilden Golnaz Hashemzadeh Bonde och Filip Goldmann.
100
Aktivitet
%
80
60
40
20
Flykting m.fl.
EU/Norden
Inrikes födda
0
1 år 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kön
Hushållets utbildning
Bakgrund
Flickor Pojkar
Låg
Hög
Utländsk Svensk
Läser böcker minst
en dag i veckan
58
Idrottar en dag i veckan
60
Besökt museum senaste halvåret
37
Aktivitet med vuxen
ledare en dag i veckan
28
Gör läxor minst 3 timmar i veckan
49
49
45
60
59
52
65
55
68
55
64
40
30
46
41
38
21
18
30
23
25
43
41
50
52
Källa: SCB
45
Källa: SCB
carnegie privatbank
GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE / LIVET
– Vi vill att alla som lever i Sverige ska vara inkluderade i samhällslivet. För att nå dit behövs
nya sätt att arbeta. Därför tar vi sociala innovationer till marknaden, och de sociala innovationerna kommer från sociala entreprenörer, summerar Golnaz Hashemzadeh Bonde.
vid whiteboardtavlanstår Process Kedjans
medgrundare Andreas Nygren. Häktad första
gången som 17-åring, två fängelsedomar om totalt 11 år – en ”målgruppsnära” bakgrund. Process Kedjan coachar frihetsberövade kriminella ungdomar. Andreas Nygren träffade Golnaz
Hashemzadeh Bonde på ett Rotary-möte 2012.
Samarbetet med Inkludera föregicks av en halvårslång scouting.
Varför tar granskningsfasen så lång tid?
– De vi samarbetar med måste vara sanna entreprenörer med drivkraft att utveckla det här
och lägga den tid som krävs, så att det inte bara
är en grej man håller på med just nu, eller en
hobby. Hur långt kan personen ta det här? Det
testar vi i samtal efter samtal. Vi väntar och ser:
Hur mycket lyckas de själva skapa under det här
halvåret utan oss? Händer det något, eller står
det still? förklarar Golnaz Hashemzadeh Bonde.
Blir det kulturkrock när ni dyker upp hos ideella
­föreningar med Handels- och McKinsey-metoder?
BSA-grupp: Barn födda
1973–1978 som i åldern 0–17
ärsom
Inkludera i dag ett litet team av
år haftFöljdriktigt
minst en förälder
vårdats
på sjukhus för psykisk
management-,
sälj- och resultatmätningsproffs
sjukdom
och/eller
missbruk.
som
hjälper
åttaInom
sociala entreprenörer (där­
studiepopulationen (n=535 508)
Admir
Lukacevic)
att professionalisera
fannsibland
i BSA-gruppen
totalt
41 770
sina
Inkludera ger inga ekonoindivider
(7,8verksamheter.
%).
De vi sam­arbetar
med måste vara
sanna entre­
prenörer med
drivkraft att
utveckla det här.
miska bidrag, och får inget betalt av verksamheter som går bra. De egna kostnaderna täcks av
Per-Olof Söderberg, Ratos och privata donatorer.
35,2
Fördelning
Psykisk
sjukdom
60%
10%
Alkoholmissbruk
23%
1%
2%
SEGREGATION Fler i utanförskap KRIMINALITET Många återfaller
Utanförskapsområden och antal boende
156
186
miljarder kronor
2%
Narkotikamissbruk
2%
Merkostnad för
samhället genom
att dessa barn i sin
tur får psykiska
problem och blir
missbrukare.
Källa: NKA
carnegie privatbank
2006
2012
Utanförskapsområden
2006
Andel dömda som återfallit inom tre år
Sluten ungdomsvård
566 000
8 procent har föräldrar som sjukhusvårdats
för psykisk sjukdom och/eller missbruk
488 000
BARN Det psykologiska arvet
– Jag brukar säga att vi gör en kulturrevolution i alla verksamheter som vi kommer in i. De
går från att tänka bidrag till att tänka försäljning. Vi bygger organisationer och en stor del
handlar just om att dokumentera metoder, processer och insikter, så att de inte bara finns i huvudet och i hjärtat på en person, säger Golnaz
Hashemzadeh Bonde.
Precis vad som skett hos Process Kedjan, säger Andreas Nygren:
– Ett brinnande hjärta räcker långt, men när
Inkludera kom in förenades hjärtat med struktur, siffror och sådant som vi kanske inte varit
så bra på. Det handlar om budgetar, marknadsföring, paketering av tjänster och att sälja till
kommunerna. Att leva på att sälja ger mycket
större trygghet.
Inkludera-entreprenörernas verksamheter
nådde mer än 15 000 personer 2015. I data­basen
finns 400 researchade organisationer till. Varje
år ska två nya samarbeten inledas, är det tänkt.
78
Fängelse
65
Skyddstillsyn
Böter
2012
Boende
Kriteriet på utanförskapsområden är en kombination
av låg förvärvsfrekvens, hög andel elever med icke
godkända betyg samt lågt deltagande i kommunalval.
Källa: Tino Sanandaji/Den nya välfärden
0
20
Andel funktionsnedsatta personer som
upplevt diskriminering de senaste fem åren
40
30
58
20
35
Villk. dom
HANDIKAPP Olika bemötande
Procent
34
28
20
10
21
Procent
40
60
80
Källa: BRÅ
28
Kvinnor
Män
0
Totalt
10
6
Nedsatt
Ej nedsatt
arbetsförmåga arbetsförmåga
Källa: SCB
Våren 2016 INSIKT 13

PENGARNA / XXXXXXXXX
”Jag rör mig bland kidsen i
kepsen, och i kavaj och slips”
Vi kommer till Ronnaskolan.
Kidsen tittar konstigt: Vad
är det här för lektion? De sätter sig
ner och vi berättar vem vi är. Vi
­säger: Vi tänkte lira golf, hur många
av er vill prova på? Ingen. Sen
frågar jag: Hur många av er känner
Tiger Woods från Xbox? Då räcker
några upp handen. En liten tuff
grabb kommer fram till puttmaskinen, slår helt fel och måste börja
fokusera. På Wasa Golfklubb har vi
fått 100 barn att ta grönt kort, från
Ronna framför allt.
Vi använder lokala föreningar
som introducerar aktiviteter. De får
nya medlemmar och kan behålla
duktiga ledare, som vi hjälper dem
att anställa. Win-win för alla.
När vi träffades hos Inkludera
för första gången hade jag samma
energi och självförtroende som
i dag, men det var många grejor
jag inte hade en aning om. Golnaz
lärde mig en massa, om tydliga mål
med handlingsplaner och strategier – år T0 till år T3 och såna där
Handels­koder. Jag var en pitchare,
men nu lärde jag mig att använda
anteckningsblock. Jag rör mig
bland kidsen i kepsen, och jag rör
mig i kavaj och slips.”
Admir Lukacevic
Grundare och verksamhetsansvarig, Idrott utan gränser
INKLUDERA Filantropi via kompetenshöjning
Verksamhetsstruktur i översikt
Ekonomiskt stöd
Referensgrupp
F.d. förvaltningschefer m.fl.
Advisory board
14 INSIKT Våren 2016 Inkludera
Invest
Vd Golnaz
Hashemzadeh
Bonde
och fem
medarbetare
Organisationsutveckling
Köp av
tjänster
Kunder
Kommuner,
myndigheter
Sociala entreprenörer
Finansiärer
Ratos och
privatpersoner
1
2
3
4
5
6
7
8
Kultursidor gillade
debutromanen
n 2012 gav Golnaz Hashem­
zadeh Bonde ut Hon är inte jag
på Wahlström & Widstrand. ”En
av de mest brutalt närgångna
skildringar av detta utanförskaps
konsekvenser som jag läst”, skrev
Helsingborgs Dagblads kritiker.
”Roman eller
själv­biografi?”
frågade
sig Dagens
Nyheters
recensent.
De sociala entreprenörerna 2
Golnaz Hashemzadeh Bondes föräldrar kom till
Sverige som flyktingar från Iran 1986, när Golnaz var tre år. Familjen slog sig ned i Gustavsberg. Mamma Gitti blev sjuksköterska, pappa
Hamid socionom, och snart flyttade Hashemzadehs från hyreslängorna på Nelsonstigen till
en bostadsrätt i Ösbydalen.
– Vi skulle bo där det inte fanns så många
människor från andra länder. Man skulle komma in i det nya landet – inte fastna i det gamla,
utan vara positiv och se på det som fanns i Sverige som enorma möjligheter, säger Golnaz Hashemzadeh Bonde.
För studiebegåvade Golnaz genererade skol­
tiden ”kluriga erfarenheter”:
– Jag fick ta mycket Svensson-rasism. Vissa
lärare blev förbryllade över att den som var bäst
i klassen inte var etniskt svensk, och tyckte inte
att det var kul.
– Som ung är man ett blankt blad. Man kan
ju bli svensk lika gärna som något annat. Min
bror, som föddes här, har aldrig identifierat sig
med Iran. Han växte upp som gustavsbergare,
men snusprilla och innebandyklubba och rubbet. Jag hade mer av en process innan jag förstod vad jag var.
att söka till Handelshögskolan i Stockholm
var ”ett socialt experiment” – med utfallet att
Golnaz Hashemzadeh Bonde blev kårordförande 2004.
– Handels är den mest inkluderande m
­ iljö
jag varit i. Det som förenade folk var att alla var
väldigt driftiga, de ville saker. Den förenande
1. Idrott utan gränser (IUG)
Startår
2. Invitationsdepartementet
2010
2014
Admir Lukacevic
Hjälper unga i segregerade områden att se
möjligheter för framtiden genom meningsfulla
fritids­aktiviteter. Dessa introduceras på
idrottslektioner av ledare från det lokala
föreningslivet.
Ebba Åkerman
Middagsförmedling som bygger relationer
mellan kulturer. Människor som talar flytande
svenska bjuder hem människor som vill lära
sig språket bättre (ofta SFI-studerande), och
vice versa.
Utveckling1
Räckvidd: 10 359 (7 922). Kunder: 4 (3)
Räckvidd: 3 145 (1 388). Kunder: –
Partner/
sponsorer
Karl-Johan Persson, ICA Maxi Flygfyren,
Göteborg & Co, Stadium m. fl.
Axfoundation, Ratos m. fl.
Webbplats
iug.se
invitationsdepartementet.se
Grundare
Inriktning
1
2015 (2014 inom parentes). Räckvidd: Antal personer som verksamheten nått respektive år. Kunder: Kommuner och myndigheter.
carnegie privatbank
XXXXXXXXXX / PENGARNA
”P rojektet har
blivit hållbart”
Det börjar med att någon sitter
i arresten. Polisen ringer oss.
Vi träffas i cellen och erbjuder en
coachning genom hela tiden som personen sitter inlåst. De flesta tackar ja.
Man sätter upp små korta delmål
att göra inne i cellen, och börjar se på
långsiktiga mål: Ett liv utan droger,
utan kriminalitet. Vi coachar ungdomarna att fatta sunda beslut i låsta
rum. Vi blir en varaktig relation. Det är
en av de bitar vi tror mest på.
Ofta träffar vi ungdomar som precis
har hittat droger och kriminalitet. Det
lirar för dem, har inte fått så mycket
konsekvenser. Då behöver man kunna
erbjuda dem något roligt, inte sitta
och harva som ett soc-kontor. Garva,
vitalitet, kraft – det måste vara kul.
Utan Inkludera hade vi absolut inte
varit där vi är i dag. Projektet har blivit hållbart, vi har ökat försäljningen
med massor och är en egen ideell förening med nio anställda. Tanken är att
Inkludera ska föra över sina kunskaper
till oss, så att vi kan ta över arbetet.”
Andreas Nygren
Medgrundare och verksamhetschef,
Process Kedjan
kraften var mycket starkare än de skillnader
som fanns. Alla de fördomar jag haft om Handels försvann på någon månad.
Om du var integrationsminister med
generösa möjligheter till ministerstyre,
vilka beslut skulle du fatta?
– Det viktigaste är att lära sig språket och
komma in på arbetsmarknaden. Då behövs möten mellan människor. Jag skulle vilja att alla
som kommer till Sverige får en kompis som är
etablerad i samhället – att alla blir bjudna hem
till en svensk på middag, och får bjuda tillbaks.
Alla borde ha någon att prata med, som informellt kan förklara hur systemet funkar, hur
man får ett jobb i Sverige. Det vore en väldigt
bra början.
Inkludera Invest
n Ideell förening.
Vill att alla som
lever i Sverige ska
bli del­tagande i
och bidragande
till samhällslivet. Startår:
2011. Vd: Golnaz Hashemzadeh
Bonde. Anställda: Sex personer.
I medarbetarnas CV:n finns skolor
som Stanford och Handels­hög­
skolan i Stock­holm, och jobb på
Bain, Cap Gemini Consulting och
BCG. Sociala entreprenörer: Åtta.
Finansiärer: Per-Olof Söderberg,
Ratos, privatpersoner. Läs mer: inkluderainvest.se
– De som tar sig hit är extremt handlingskraftiga personer. De har en plan för sin framtid, och är beredda att kämpa för att komma
dit. Sen kommer de hit, och då stannar allting
av – jättelänge. Man borde ta tillvara den där
motivationen, som jag tror att många har, i stället för att låta folk sitta och vänta.
Hur borde en asylsökandes första månad här se ut?
– Man borde lära sig så himla mycket! Jag
skulle vilja ha en crash course om Sverige så
tidigt som möjligt. Man borde få tillfälle att
träffa folk, lära sig språket, men också lära sig
om Sverige. Det är jätteviktigt att man lär sig
om Sveriges historia, värderingar, traditioner.
Man ska inte vara rädd för att kräva att folk lär
sig det. n
3. Kompis Sverige
4. Maskrosbarn
5. Passalen
2013
2005
2006
2013
Pegah Afsharian, Natassia Fry
Skapar vänskapsrelationer mellan nya och
etablerade svenskar i ett samhälle där
dessa har svårt att mötas på ett jämlikt
sätt. Matchning utifrån yrke, intressen,
livssituation och personlighet.
Therése Jarland, Denise Madsen
Ger barn till föräldrar som har ett missbruk
eller mår psykiskt dåligt förutsättningar att
bryta sitt sociala arv och forma sin egen
framtid. För fram barns perspektiv gente­
mot myndigheter och beslutsfattare.
Ia Kjellsdotter
Skapar ett aktivt, meningsfullt liv för barn
och unga med funktionsvariation. Ordnar
kravlösa idrotts- och kulturaktiviteter på
integrerade arenor – ute i det öppna sam­
hället.
Richard Karlsson, Andreas Nygren
Hjälper unga kriminella att bygga ett liv
fritt från kriminalitet och droger. Erbjuder
stöd till frihetsberövade personer genom
hela rättsprocessen, av coacher som själva
varit kriminella.
Räckvidd: 724 (492). Kunder: 6 (3)
Räckvidd: 285 (231). Kunder: 15 (6)
Räckvidd: 475 (323). Kunder: 4 (3)
Räckvidd: 200 (80). Kunder: 11 (7)
Axfoundation, Ratos m. fl.
Arvsfonden, Lynx Asset Management,
­Allbastiftelsen, OLW, Ikano Försäkring m.fl.
Arvsfonden, Passal AB m. fl.
Arvsfonden, Gålöstiftelsen, Stockholms
stad, Kriminalvården m.fl.
kompissverige.se
maskrosbarn.org
passalen.se
processkedjan.se
2
Inkludera Invest samarbetar även med A Million Minds och Barn till ensamma mammor, samt med Stadsmissionen.
carnegie privatbank
6. Process Kedjan
Källa: Inkludera Invest
Våren 2016 INSIKT 15

PENGARNA
LIVET
/ GOLNAZ
/ XXXXXXXXX
HASHEMZADEH BONDE
8 till 21
n 8.00: Frukostmöte med
potentiell finansiär. 10.00:
Workshop med entreprenör
i scoutingprocessen. Hur
öppen är personen för att börja
sälja? 12.00: Lunch, gärna
med någon samarbetspartner
eller kontakt som kan tipsa
om intressanta entreprenörer.
14.00: Strategisamtal med
IUG:s Admir Lukacevic. Verk­
samheten har vuxit och vi
vill rekrytera en extern COO.
16.00: Avstämning kring
våra porträtt på Facebook.
21.00: Går igenom och
rensar inboxen.
G olnaz Hashemz­adeh Bonde
n Ålder: 32 år. Familj: Koriander (dotter),
Gustaf (make), Adam (bonusson).
Bor: Östermalm. Kör: Barnvagn. Inget körkort.
Utbildning: Civil­ekonom, Handelshögskolan
i Stockholm. Har pluggat jour­nal­istik och
psykologi. MBA-­studier vid Columbia
University. Tränar: Yoga. Lyssnar på:
Googoosh och Adele. ­Morgon- eller
kvällsmänniska: Kväll och natt.
Prenumererar på: Vogue, DN, Fokus.
Stöder: UNHCR. Senaste film:
The Revenant. Senaste bok:
Stoner av John Williams.
Skulle vilja kunna: Sjunga.
” Vi vill ha en systemförändrande roll, där vi får
personer som jobbar med sociala utmaningar att
tänka nytt och använda nya lösningar.”
INSIKT Våren
Våren2016
2016
16 INSIKT
carnegie
carnegie privatbank
privatbank