Du skapar friska och produktiva djur

advertisement
Celltalen i olika länder
Kg ECM/dag
Kg mjölk/dag
2,75
2,5
2,25
2
1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25
0
0
100
200
første
kalvs køer
1:a kalvare
Hagnestam-Nielsen, 2009
300
ældre
køer
Omkalvare
400
500
Celler, tusental/ml
Celltal x 1000
6...|
Juverbakterier sprids på olika sätt
Str. agalactiae (SRA)
Mastitbakterierna
E. coli
Mycoplasma bovis
Klebsiella
S. aureus
T. pyogenes
Str. dysgalactiae
Str. uberis
KNS ko
KNS miljö
Mjölkning
Smittskydd
Riskfaktorer
Smittspridning
Ko till ko
Smitta hos kor
Landin, 2011 e. Cook, 2005
Hygien
Djurimmunitet
Miljö till ko
Smitta i miljön
Smittsamma eller miljöbundna
bakterier?
Snabbmetoden
• Många kor bidrar lite
till ett högt tankcelltal;
SMITTSAMMA
BAKTERIER
• Enstaka kor bidrar mycket
till ett högt tankcelltal;
MILJÖBUNDNA
BAKTERIER
5:2 metoden för lägre celltal
Saker som alla kan
göra hos korna
Smittsamma bakterier
- Motverkas med 5-punktsplanen
1. Bra mjölkningsrutiner,
fungerande anläggning
2. Spendoppa
Konstruerad av
Anna Baldwin 1879
(Från T.Jansson. The development of milking machine, 1973)
1x
2x
3x
Smittsamma bakterier
- Motverkas med 5-punktsplanen
1. Bra mjölkningsrutiner,
2.
3.
4.
5.
fungerande anläggning
Spendoppa
Sintidsbehandla, rätt kor!
Behandla rätt mastiter under laktation
Gruppera och slå ut kroniska smittbärare
Miljöbundna bakterier
- 2 viktigaste motåtgärderna
1. Torrt och rent där kor ligger,
äter, går och står
2. Stärk kornas motståndskraft
Hur stärker man motståndskraften?
Celltalsakuten
– hjälper dig att åtgärda saker i rätt ordning!
www.vxa.se/celltalsakuten
Avel
Mjölkflöde
Sintid
Sintid
Kvigor
Behandling Planering Inskolning
Mjölkning
Spengummi
Friska
Klövar
Foder
Balans
Mjölkning
Tillstånd
Foder, Vatten
Beläggning
Tillgång
Smittskydd
Kalvning
Disk
Funktion
Spenar
Dopp
Foder
Hygien
CMT paddla
och provta
Liggbås
Hygien
Spenar
Förbehandling
Vatten
Hygien
https://parkpride.files.wordpress.com/2013/11/success-kid.jpg
Download