Ordning och reda Att skapa effektiva flöden för produktion av varor

advertisement
Logistik
Ordning och reda
Att skapa effektiva flöden för
produktion av varor och tjänster
och information som hör ihop
med produktionen
Effekter av logistik
Ökad säkerhet
Ökad kvalitet
Ökad effektivitet
Ökad tillgänglighet
Nöjda kunder
Nöjda medarbetare
•
•
•
•
•
•
•
Logistik i vården
Rätt patient skall få
Rätt vård
Med Rätt kvalitet
På Rätt nivå
På Rätt plats
I Rätt tid
Till Rätt kostnad
Logistiskt tänkande ger
snabba effekter
Ex. utnyttja befintliga resurser
bättre genom
annorlunda planering
God vård
Socialstyrelsen
• Vården skall bygga på vetenskap
och beprövad erfarenhet
• Säker
• Patientfokuserad
• Effektiv
• Jämlik
• I rimlig tid
Behov av logistik
Alla inom HSF drivs av patientens
bästa.Vi vill alla ha patienten i fokus.
Men det finns mycket i vårt dagliga arbete
som gör att vi tappar patientfokus och
säkerhet. Patienter får vänta, effektivitet
minskar, tid och pengar läggs på fel
saker. Sånt vi inte vill göra, se eller
vänta på.
Icke-värdeskapande aktiviteter i dagligt
arbete
Waste – slöserier- ”spill”
Fel eller korrektion efter
att någon inte gjort rätt
från början
Väntan på att
kunna utföra arbete
Onödiga rörelser
Onödiga transporter
Onödiga
arbetsmoment
Onödiga lager
Överproduktion
Omvandla ickevärdeskapande aktiviteter i
dagligt arbete
Kampanj
för att lyfta fram och åtgärda sådant som inte skapar värde för
patienter/kunder
Start under hösten 2007 i hela HSF
•Delge erfarenheter från tidigare åtgärder –även små
•Medarbetare uppmanas att uppmärksamma ”spill”
•Vid APT sorteras det uppkomna ”spillet” och skapande av
handlingsplaner
•Tydlig kommunikation inom hela HSF om ”spill” som åtgärdas
Dra nytta av erfarenheter som uppkommer och arbeta med spill
över verksamhetsgränserna
Effekter av att lyfta fram och åtgärda
sådant som inte skapar värde för
patienter/ kunder
• I dagligt arbete kommer medarbetarna att
ständigt skapa bättre lösningar
• Fokus på att göra rätt från början
• Efterfrågan av riktlinjer och avgränsningar
• Skapande av riktlinjer och förtydliganden på
alla nivåer
Ger positiv omfördelning av våra givna
resurser
Som ger ökad säkerhet, ännu bättre
tillgänglighet, ökad patienttillfredsställelse,
nöjdare medarbetare och bättre ekonomi
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards