Två EU projekt för individualiserad medicinering Mikael Benson

Två EU projekt för
individualiserad
medicinering
Mikael Benson
Drottning Silvias Barnsjukhus,
Göteborg
Kliniskt problem:
Varierande terapisvar
Vanliga sjukdomar är
komplexa
Allergi
autoimmuna
diabetes
cancer
fetma
Problem 1
Hundra- eller tusentals gener
inblandade vid komplexa
sjukdomar
Individualiserad medicinering
1
4
2
3
Exempel på individualiserad
medicinering
1. Bröstcancer
2. Waranbehandling (NEJM 2009)
Hur ska man hitta diagnostiska
markörer?
1
2
4
3
Protein
mRNA
DNA
Microarrayteknik kan
användas för att
samtidigt studera alla
gener
Problem 2
Hur ska man tolka all denna
information?
Nätverk kan användas för att förstå hur
komplexa system fungerar
• Borgatti et al. Science 2009
Nätverk ger översikt
Problem 3
1. Stora kostnader
2. Behov av multi-disciplinär
expertis
Eivind Hovig, Nature Gen 2001
High-throughput RNAi
Birthe Sönnichsen et al, Nature 2005
Behov av stor
datakapacitet
Supercomputer, Oak Ridge National Laboratory, USA
TVÅ EU PROJEKT
• Individualiserad
medicinering
• Läkare,
immunologer,
datavetare,
genetiker,
statistiker,
systembiolog
• 50 miljoner SEK
EU Projekt 1
Problem 4
Svårt att studera komplexa
sjukdomar hos människor; okänd
yttre orsak, okänd eller
svåråtkomlig cell, okänd readout,
Pollensnuva är en optimal modell för
komplexa sjukdomar
Results
Väldefinierad sjukdomsmekanism som kan
studeras experimentellt
IL 5
Dc
Th2
IL 13
Idealstudie för att finna
markörer för individualiserad
medicinering
1. Identifiera ’sjukdomsgener’ i Th2 celler vid
pollensnuva
2. Studera hur dessa gener påverkas av
medicinering
3. Välja ut lämpliga proteinmarkörer
4. Visa att dessa kan prediktera terapisvar i
kliniska studier
5. Pröva samma metoder vid andra
sjukdomar
TVÅ EU PROJEKT
• Individualiserad
medicinering
• Läkare,
immunologer,
datavetare,
genetiker,
statistiker,
systembiolog
• 50 miljoner SEK
Mål
1. Visa att det går att individualisera
medicinering vid pollensnuva
2. Göra metoderna tillgängliga i
standardiserad form via internet för
studier av andra sjukdomar
3. Ev. finna nya mediciner
Tack till
Finansiärer: ALF, EU, VR
EU projekten 1 och 2
Michael A. Langston, Andy Perkins, Eivind Hovig,
Ricard Solé, Luc Steels, Lajos Rethy, Antonella Muraro,
Filippo Castiglione, Pablo Villoslada
Göteborg
Bengt Andersson, Fredrik Barrenäs, Sören Bruhn,
Sreenivas Chavali, Reza Mobini, Kerstin Sandstedt, Hui
Wang, Åsa Naluai Torinsson, Nils Åberg
Stockholm
Lars Olaf Cardell
Tack till
Margareta Ahlqwist, Forsknings- och innovationsservice, GU