Umeå Universitet letar nya läkemedel med stöd av Wallenbergstiftelse

advertisement
PRESSMEDDELANDE
__________________________________________________________________________________________
2008-10-28
Umeå Universitet letar nya läkemedel med stöd av
Wallenbergstiftelse
Umeå universitet får 38 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att leta
efter nya läkemedelssubstanser i norska ishavet. Tromsö universitet får motsvarande
summa från norska staten. Innate Pharmaceuticals deltar i projektet.
Forskare vid de båda universiteten kommer att försöka utvinna nya kemiska strukturer med
antibakteriella egenskaper från levande organismer i norska ishavet. Norska ishavet har speciella
salt- och ljusförhållanden, och organismerna i havet har utvecklat särskilda egenskaper för att
kunna klara sig denna miljö.
Forskarna kommer i ett första steg att studera extrakt från bakterier, svampar och alger. Innate
Pharmaceuticals deltar i projektet och förhoppningen är att man ska kunna identifiera substanser
som kan utvecklas till läkemedel mot infektionssjukdomar.
Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stärker ytterligare Umeå universitets ställning inom
forskningsområdena biologisk kemi och infektioner.
”Det här är sista pusselbiten i bygget av vår internationella forskningsmiljö inom infektionsforskning.
Hittills har vi fått drygt 250 miljoner kronor i externa anslag, utöver de 50 miljoner som universitetet har
satsat”, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.
Enligt Innate Pharmaceuticals VD, Sune Rosell innebär projektet ytterligare möjligheter att utveckla
virulensblockerare från naturprodukter eftersom bolagets egen produktutveckling till stor del grundar
sig på den forskning som bedrivs vid Umeå universitet.
För mer information, vänligen kontakta Sune Rosell, MD, VD Innate Pharmaceuticals AB, på
telefon 090-13 66 50 eller 070-557 22 00. E-post: [email protected] Hemsida: www.innate.se.
Innate Pharmaceuticals AB (publ) bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid
Umeå universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget har utvecklat och patentsökt ett antal
kemiska substanser mot bakteriella infektioner, så kallade virulensblockerande medel. Substanserna
blockerar vissa bakteriers förmåga att framkalla sjukdom utan att förgöra dem. Om bakterier avväpnas
på detta sätt istället för att förgöras minskar risken för att bakterier utvecklar motståndskraft mot
läkemedel.
Download