AR HELLAS INTOG VISBY.

advertisement
REDA:KTOR:
r
3irger Jarls~atan
SVEN
81.
LINDHAGEN
R. T. 83081
AR HELLAS INTOG VISBY.
DEt blev en Yisbyfard liven i i'll', en Hird 80m.fa torde glomla sft snart.
'Oi foro fredao' kvall fr£ll1·Stoekholm med 'l'j,elvar i harJigt
"iider cirka 20'0" personer, kvinnor oeh ett skr.ikande barn inrilknat. Harry" Jl1otoreykel raknas ej. Katarina Bli'tsorkes-tel'
"ar mod oeh forhojde sUlmning,,:n, 130mval' d'en biista,
Filrden genom 'Stoek,holms bedi'trande s,kiirgitrd forhojdes ej
av mi'tnsl;en, men d,e,nval' blandande vaeker. Vattnet krusadJfs
av svaga vindkarar oeh gHidjen stod hogt i tak aek,ompangerad av mus-iken s,om stYl'de .de l,dall8andes steg pa fordaek
under dEi en oeh .annan kortlek kom ham i hyttel'na ooh en
~ti11a,brIdge eller priffe togs upp hiir oeh val'. Det val' en
fiird sadan Bom uug·dom tyeka om.
Genom stora segelleden, over Kanholmsfjarden oeh ned till
Dalaro dar lots hamtades giek fanden samt vidare ut genom
-karen till d€t blanande' viinliga havet, som iute upprordes
av storm eller dYl1iugar. Daek passagerarna voro uppe hela
natten, kanske unnade de sig en stunds slummer i nagon vra
under En fil t ,eller rock.
'
Niir \Tisby redan bredde ut gig infor vara ogon pa den
dimmiga hog-a stranden intraffade de forst~ fallen ,av sjosjuka, som voro sY.Jlllerligen lindriga.
Nagra orgier i sUI
med fjo][ll'E'ts sluppo vi ifran, som tur val'.
Val i Visby motte oss hela stad,en med Mille, Kuloren, Gosta
Larsson ,och Stalhandske i teten, Gamla bekantskape'r soktes
upp oeh nya gjordcs fore badet, som invigde den harliga 101'dagsmorgonen.
Efter frukost, riklig som alltid, pa D. B. V. tog hela truppen
bil till ,Snaekgardsbaden, ett sannskyldigt p.aradis, 130m vi
stoekholmare ,avundos visbyborna, dar ett ,lwntinentalt men
juste oeh ord,entIigt badliv utvlf.eklades, i vilket hellenerna utgjorde det dominerande inslaget.
Sarskilt gymnasternas
krummelurer senterades synbart.
En del stannade pit den skona sandstrandoen hela dagEm,andra sokte sig ;mart in till stadell' pa olika vagal'. yid middage>n traffades vi dock aUa, v.arefter for.arbetena for gymnastikuppvisningen pa planen utanfor paviljong'en begynnte.
Gymnaskl'na skotte sig storartat oeh gjorde gla.ll\sande propagada for sin sak. Trots bristfallig ovning ,oeh ett par reserv,er giek uppvisningen sa f10tt man kan b€gara pa den
oja.mna graspLanen. Sarskilt det fristaende programmet giek
storartat, medan hOPPEn - som dock ej blevo sa g,oda som
vanligt beroende pa dlEIilsvara ,a,nsatsen - blevo mest uppskattwde.
Nal' truppen under begynnande duggregn marseherade! ut
foljdes ,den ,av danande applad,er fran de 8{)O fuskilJdarn.a,som
enstammigt bety.gade sin beundr.an for stoekholmal:na, som givit dem en inbliek i vad kroppskultur betyder. '
(
Aftonen val' nu slut oeh ,det blEwkvall ... 'Pa D. B. V. traddes .dansen av unga s,immare ooh gymnaster.
Utanfor big
Download