ICPC-2 - Swedish

advertisement
ICPC-2 - Swedish
Den internationella primärvårds
klassifikationen -2 ver.1.2
Wonca:s internationella
klassifikationskommitté
(WICC)
Översättning: Mårten Kvist
Åbo universitet, Finland
Processkoder
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
Medicinsk undersökning / grundlig
Medicinsk undersökning / partiell
Allergitest
Mikrobiologiskt /annat immunologiskt test
Blodprov
Urinprov
Avföringsprov
Histologiskt / cytologiskt prov
Annat laboratorieprov UNS
Kliniskt funktionstest
Diagnostisk endoskopi
Radiologisk diagnostik eller annan
bilddiagnostik
Elektrofysiologisk undersökning
Annan diagnostisk åtgärd
Preventiv immunisering / medicinering
Observation / hälsofostran / rådgivning /
dietrådgivning
Konsultation med person yrkesverksam
inom primärvården
Specialistkonsultation
Utredning av patientens kontaktorsak / behov
Annan förebyggande åtgärd
Medicinering /ordination / förnyelse /
injektion
Incision / dränage/ sköljning / aspiration
Excision / avlägsnande av vävnad/biopsi /
destruktion / revision / kauterisation
Katetrisering / intubering /dilatation
Reparation / fixation / suturering /
gipsning/ protetik
(applikation/borttagning)
Lokal injektion / infiltration
Förbindning/tryckförband/tamponad
Fysioterapi / rehabilitering
Terapeutisk rådgivning / lyssnande
Annan terapeutisk åtgärd/ mindre
kirurgiskt ingrepp
Resultat av test /åtgärd /
Resultat av test /åtgärd /sjukjournal
föreskriven av annan vårdgivare
Administrativa åtgärder
Uppföljningsbesök, ospecificerat
Besök/problem initierat av vårdgivaren
Besök/problem initierat av annan än
patienten eller vårdgivaren
Remiss till annan vårdgivare/
skötare/terapeut/socialarbetare
Remiss till läkare/specialist/
poliklinik/sjukhus/specialsjukvård
Annan remiss UNS
Annan orsak för kontakt UNS
Generella och
ospecificerade
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A13
A16
A18
A20
A21
A23
A25
A26
A27
A28
A29
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
A84
A85
A86
A87
A
Allmän smärta / flera platser
Frossbrytningar
Feber
Allmän svaghet / trötthet
Sjukdomskänsla
Svimning
Medvetslöshet
Svullnad
Svettningsproblem
Blödning UNS
Bröstsmärta UNS
Bekymmer för läkemedelsreaktion
Retlighet hos spädbarn
Problem med utseende
Begäran/diskussion om eutanasi
Risk för malignitet
Riskfaktor UNS
Rädsla för döden
Rädsla för cancer UNS
Rädsla för annan sjukdom UNS
Funktionsbegränsning/ handikapp UNS
Annat allmänt symptom/besvär
Tuberkulos
Mässling
Vattkoppor
Malaria
Röda hund
Mononukleos
Annan virussjukdom med utslag
Annan virussjukdom UNS
Annan infektiös sjukdom UNS
Cancer, ospecificerad
Skada, ospecificerad
Skador, multipla
Sen följd av skada
Läkemedelsförgiftning
Läkemedelsbiverkan
Giftverkan av annan substans
Komplikation av kirurgisk/medicinsk
behandling
A88
A89
A90
A91
A92
A93
A94
A95
A96
A97
A98
A99
Skadeverkan av fysisk faktor
Inverkan av implantat/främmande material
Medfödd missbildning UNS / multipla
Avvikande undersökningsfynd UNS
Allergi eller allergisk reaktion UNS
Prematur/immatur nyfödd
All annan prenatal sjuklighet
Perinatal död
Död
Ingen sjukdom
Hälsovård eller förebyggande av sjukdom
Sjukdom/tillstånd av ospecificerad
natur/lokalisation
D85
D86
D87
D88
D89
D90
D91
D92
D93
D94
D95
D96
D97
D98
D99
Duodenalsår
Peptiskt sår, annat
Störning i macksäckens funktion / gastrit
Blindtarmsinflammation
Ljumskbråck
Mellangärdsbråck
Annat bukbråck
Divertikelsjukdom
Colon irritabile
Crohns sjukdom / ulcerös kolit
Analfissur 7 perianal abscess
Maskar / andra parasiter
Leversjukdom UNS
Inflammation i gallblåsa / gallsten
Annan sjukdom i matsmältningsorganen
Lymfkörtel, förstorad/smärtsam
Symptom från blod/lymfatisk vävnad
Rädsla för AIDS/HIV
Rädsla för cancer i blodbildande
organ/lymfatisk vävnad
Rädsla för annan sjukdom i blod /lymfatisk
vävnad
Funktionsbegränsning/handikapp betr.
blod och de blodbildande organen
Annat symptom/besvär i lymf/immunsystem
Akut lymfkörtelsinflammation
Kronisk/ospecifik lymfkörtelsinflammation
Hodgkins sjukdom/lymfom
Leukemi
Annan malign tumör i blodbildande organ
Benign/ospesificerad tumör i
blodbildande organ
Mjältruptur, traumatisk
Annan skada på blodbildande
organ/lymfatisk vävnad/mjälte
Ärftlig hemolytisk anemi
Annan anomali i blodbildande organ eller
immunsystemet
Järnbristanemi
Anemi, B12-vitamin-/folsyrebrist
Anemi, annan/ospecificerad
Purpura/koagulationsdefekt/avvikande
trombocyter
Avvikelse av vita blodkroppar, oförklarlig
Mjältförstoring
HIV-infektion/AIDS
Annan sjukdom i blod/blodbildande
organ/lymfatisk vävnad/mjälte
F01
F02
F03
F04
F05
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F27
F28
F29
F70
F71
F72
F73
F74
F75
F76
F79
F80
F81
F82
F83
F84
F85
F86
F91
F92
F93
F94
F95
F99
Ögonsmärta
Rött öga
Tårflöde från öga
Fotopsi / ljusfläckar i synfält
Annan störning i synförmåga
Onormal förnimmelse i öga
Avvikande ögonrörelser
Ögonens avvikande utseende
Ögonlockssymptom / -besvär
Symptom / besvär av glasögon
Symptom / besvär av kontaktlinser
Rädsla för ögonsjukdom
Funktionsbegränsning/ handikapp (öga)
Annat ögonsymptom / -besvär
Infektiös konjunktivit
Allergisk konjunktivit
Ögonlocksinflammation / chalazion / vagel
Annan infektion / inflammation i öga
Tumör i öga / omgivande vävnad
Kontusion / blodutgjutning i öga
Främmande kropp i öga
Annan ögonskada
Täppt tårkanal hos nyfödd
Annan medfödd ögonmissbildning
Näthinneavlösning
Retinopati
Degeneration an macula
Hornhinneulceration
Trakom
Brytningsfel
Grå starr
Glaukom
Blindhet
Skelning
Annan ögonsjukdom
Blodbildande organ samt
immun-systemet
B Öga
B02
B04
B25
B26
B27
B28
B29
B70
B71
B72
B73
B74
B75
B76
B77
B78
B79
B80
B81
B82
B83
B84
B87
B90
B99
PROCESSKODER
Öra
SYMPTOM/BESVÄR
INFEKTIONER
TUMÖRER
SKADOR
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
ANDRA DIAGNOSER
Matsmältning
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D70
D71
D72
D73
D74
D75
D76
D77
D78
D79
D80
D81
D82
D83
D84
D
Allmän buksmärta / magkramp
Magsmärta / värk i epigastriet
Halsbränna
Smärta i ändtarm / anus
Klåda kring analöppningen
Annan lokaliserad buksmärta
Dyspepsi / annan matsmältningsrubbning
Flatulens / väderspänning / rapning
Illamående
Uppkastning
Diarré
Förstoppning
Gulsot
Hematemes / blodkräkning
Melena
Blödning från ändtarmen
Avföringsinkontinens
Förändring i avföring / avföringsvanor
Symptom / besvär betr. tänder / tandkött
Symptom / besvär betr. mun/tunga/läppar
Sväljningssvårigheter
Leverförstoring
Utfyllnad i buken UNS
Spänd mage
Rädsla för cancer i matsmältningsorganen
Rädsla för annan matsmältningssjukdom
Funktionsbegränsning / handikapp (D)
Matsmältningssymptom / besvär, annat
Gastrointestinal infektion
Påssjuka
Virushepatit
Gastroenterit, förmodad infektion
Malign tumör i magsäcken
Malign tumör i tjocktarm / ändtarm
Malign tumör i bukspottskörtel
Annan malign tumör i matsmältningsorgan
Benign eller ospecificerad tumör (D)
Främmande kropp i naturlig öppning
Annan skada på matsmältningsorgan
Medfödd missbildning i matsmältningsorg.
Sjukdom i tänder / tandkött
Sjukdom i mun / tunga / läpp
Sjukdom i matstrupen
H01
H02
H03
H04
H05
H13
H15
H27
H28
H29
H70
H71
H72
H73
H74
H75
H76
H77
H78
H79
H80
H81
H82
H83
H84
H85
H86
H99
F
H
Öronvärk
Hörselbesvär
Ringning / susning / tinnitus
Sekretion från öra
Blod i / ur öra
Lockkänsla i öra
Bekymmer över öronens utseende
Rädsla för öronsjukdom
Funktionsbegränsning/ handikapp (öra)
Annat öronsymptom /.besvär
Örongångsinflammation / extern otit
Akut mellanöre- / trumhinneinflammation
Serös mellanöreinflammation / limöra
Otosalpingit
Kronisk mellanöreinflammation
Tumör i öra
Främmande kropp i öra
Trumhinneperforation
Ytlig öronskada
Annan öronskada
Medfödd öronmissbildning
Vaxpropp
Yrselsyndrom
Otoskleros
Presbyacusis / nedsatt hörsel pga ålder
Bullerskada
Dövhet
Annan sjukdom i öra / proc. mastoideus
Cor pulmonale
Klaffel, ej reumatiskt UNS
Annan hjärtsjukdom
Förhöjt blodtryck
Blodtryckssjukdom, okomplicerad
Blodtryckssjukdom, med komplitationer
Ortostatisk hypotoni
Transitorisk cerebral ischemi
Hjärnslag / cerebrovaskulär skada
Cerebrovaskulär sjukdom
Atheroskleros / perifer vaskulär sjukdom
Lungemboli
Flebit / tromboflebit
Åderbråck på ben
Hemorrojder
Annan sjukdom i cirkulationsorganen
Ben och muskler
L01
L02
L03
L04
L05
L07
L08
L09
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L26
L27
L28
L29
L70
L71
L72
L73
L74
L75
L76
L77
L78
L79
L80
L81
L82
L83
L84
L85
L86
L87
L88
L89
L90
L91
L92
L93
L94
L95
L96
L97
L98
L99
L
Nacksymptom / -besvär
Ryggsymptom/ - besvär
Korsryggsbesvär utan utstrålning
Bröstkorgssymptom / -besvär
Flank- / armhålesymptom/besvär
Käksymptom /-besvär
Skuldersymptom / -besvär
Armsymptom / -besvär
Armbågssymptom/ -besvär
Handlovssymptom /-besvär
Hand- & fingersymptom/ -besvär
Höftsymptom/ -besvär
Lår- /vadsymptom / -besvär
Knäsymptom /-besvär
Vristsymptom /-besvär
Fot- / tåsymptom/ -besvär
Muskelsmärta
Symptom / besvär i flera/ospec. muskler
Symptom / besvär i flera/ospec. Leder
Rädsla för muskuloskeletal cancer
Rädsla för annan muskuloskeletal sjukdom
Funktionsbegränsning / handikapp (L)
Annat muskuloskeletalt symptom / besvär
Infektion i muskuloskeletalt organ
Malign tumör i muskuloskeletalt organ
Fraktur av radius / ulna
Fraktur av tibia / fibula
Fraktur av handens / fotens ben
Fraktur av lårben
Annan fraktur
Stukning / försträckning av vrist
Stukning / försträckning av knä
Stukning / försträckning av annan led
Dislokation
Annan muskuloskeletal skada
Medfödd muskuloskeltal missbildning
Nacksyndrom
Ryggsjukdom utan utstrålning
Förvärvad ryggradsdeformitet
Ryggsjukdom med utstrålning
Bursit / tenovit / synovit, ospecificerad
Rheumatoid / seropositiv artrit
Höftledsartros
Knäledsartros
Annan artros
Skuldersyndrom
Tennisarmbåge
Osteochondros
Osteoporos
Akut meniskskada i knä
Benign / ospec.muskuloskeletal tumör
Förvärvad deformitet i extremiteterna
Annan muskuloskeletal sjukdom
Neurologiska
N01
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N16
N17
N18
N19
N26
Hjärtrelaterad smärta
N27
N28
Tryck- / obehagskänsla i hjärtat
Smärta relaterad till blodcirkulationen UNS N29
N70
Hjärtklappning, medvetenhet om hjärtat
Annan avvikande/ oregelbunden hjärtrytm N71
N72
Framträdande vener
N73
Svullna vrister / ödem
Riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom
N74
N75
Rädsla för hjärtsjukdom
Rädsla för blodtryckssjukdom
N76
Rädsla för annan blodcirkulationssjukdom N79
Funktionsbegränsing/handikapp (cirk.org) N80
Annat symptom / besvär (cirkulationsorg.) N81
N85
Infektionssjukdom i cirkulationsorganen
Reumatisk feber / hjärtsjukdom
N86
N87
Tumör i cirkulationsorganen
Medfödd missbildning i cirkulationsorgan N88
N89
Ischemisk hjärtsjukdom med angina
Akut hjärtinfarkt
N90
N91
Ischemisk hjärtsjukdom utan angina
Hjärtsvikt
N92
Förmaksflimmer / -fladder
N93
N94
Paroxysmal takykardi
Hjärtarrytmi UNS
N95
N99
Hjärtbiljud UNS
Hjärt- och kärlsystemet
K
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K22
K24
K25
K27
K28
K29
K70
K71
K72
K73
K74
K75
K76
K77
K78
K79
K80
K81
K82
K83
K84
K85
K86
K87
K88
K89
K90
K91
K92
K93
K94
K95
K96
K99
N
Huvudvärk
Ansiktssmärta
Restless legs
Myrkrypningar i fingrar / fötter / tår
Annan känslorubbning
Kramper / krampanfall
Onormala ofrivilliga rörelser
Smak- och luktrubbningar
Svindel / yrsel
Förlamning / svaghet
Talrubbingar
Rädsla för cancer i nervsystemet
Rädsla för annan nervsjukdom
Funktionsbegränsning / handikapp (N)
Annat symptom/ besvär i nervsystemet
Poliomyelit
Meningit / encefalit
Tetanus / stelkramp
Annan infektion i nervsystemet
Malign tumör i nervsystemet
Benign tumör i nervsystemet
Tumör UNS i nervsystemet
Hjärnskakning
Annan huvudskada
Annan skada på nervsystemet
Medfödd missbildning i nervsystemet
Multipel skleros
Parkinsonism
Epilepsi
Migrän
Clusterhuvudvärk
Ansiktsförlamning / Bells pares
Trigeminusneuralgi
Karpaltunnelsyndrom
Perifer neurit eller neuropati
Spänningshuvudvärk
Annan sjukdom i nervsystemet
Psykiska
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P22
P23
P24
P25
P27
P28
P29
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P85
P86
P98
P99
Känsla av ångest / nervositet / spänning
Akut stressreaktion
Känna sig deprimerad
Retlighet / retligt beteende
Senilitet / åldringskänsla / -beteende
Sömnrubbning
Nedsatt sexualdrift
Nedsatt förmåga till sexuell tillfredsställelse
Bekymmer angående sexuell preferens
Stamning /skenande tal / tics
Problem med ätande hos barn
Sängvätning /enures
Enkopres
Kroniskt alkoholmissbruk
Akut alkoholmissbruk
Tobaksmissbruk
Medicinmissbruk
Drogmissbruk
Minnesstörning
Beteendesymptom / -besvär hos barn
Specifikt inlärningsproblem
Beteendesymptom / -besvär hos ungdom
Livskris hos vuxen
Rädsla för sinnessjukdom
Psykisk funktionsbegränsning / handikapp
Annat psykiskt symptom / besvär
Demens
Annan organisk psykos
Skizofreni
Affektiv psykos
Ångeststörning /- tillstånd
Somatiseringssyndrom
Depressiv sjukdom
Självmord / självmordsförsök
Neurasteni / uttrötthet
Fobi / obsessiv-kompulsi störning
Personlighetsstörning
Hyperkinetiskt syndrom
Post-traumatiskt stressyndrom
Förståndshandikapp
Anorexia nervosa / bulimi
Annan psykos / Psykos UNS
Annan psykisk störning
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R21
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
R92
R95
R96
R97
R98
R99
Smärta relaterad till andningsorganen
Andnöd
Pipande andning
Annat andningsproblem
Hosta
Näsblod
Nysning / nästäppa
Annat nässymptom / -besvär
Symptom / besvär betr. näsans bihålor
Symptom / besvär beträffande strupen
Symptom / besvär beträffande rösten
Blodhosta
Avvikande sputum / upphostning
Rädsla för cancer i andningsorganen
Rädsla för annan sjukdom i andningsorgan
Funktionsbegränsning / handikapp (R)
Annat symptom / besvär i andningsorganen
Kikhosta
Streptokockfaryngit
Furunkel / böld i näsan
Akut övre luftvägsinfektion
Akut / kronisk sinuit
Akut tonsillit
Akut laryngit / trakeit
Akut bronkit / bronkiolit
Kronisk bronkit
Influensa
Lunginflammation
Pleurasmärta eller pleuravätska
Annan infektion i andningsorganen
Malign tumör i luftrör / lunga
Annan malign tumör i andningsorganen
Benign tumör i andningsorganen
Främmande kropp i andningsvägarna
Annan skada i andningsorganen
Medfödd missbildning i andningsorganen
Hypertrofi an tonsiller / adenoider
Tumör i andningsorganen UNS
Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Astma
Allergisk snuva
Hyperventilation
Annan sjukdom i andningsorganen
Andningsorganen
R
PROCESSKODER
SYMPTOM/BESVÄR
INFEKTIONER
TUMÖRER
SKADOR
MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
ANDRA DIAGNOSER
Hud
S01
S02
S03
S04
Smärta / ömhet i huden
Klåda
Vårtor
Lokal svullnad / knöl
S
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S26
S27
S28
S29
S70
S71
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79
S80
S81
S82
S83
S84
S85
S86
S87
S88
S89
S90
S91
S92
S93
S94
S95
S96
S97
S98
S99
Generaliserad svullnad / knölar
Lokalt utslag
Generaliserat utslag
Annan förändring av hudfärgen
Infektion i finger / tå
Böld
Posttraumatisk hudinfektion
Insektbett / -stick
Bett av djur / -människa
Brännskada / skållning
Främmande kropp i huden
Kontusion
Hudavskrapning / skråma / blåsa
Laceration / skärsår
Annan hudskada
Förhorning / kallositet
Symptom / besvär betr. hudens konsistens
Nagelsymtom / -besvär
Skallighet / håravfall
Annat symptom/besvär fr. hår / huvudsvål
Rädsla för hudcancer
Rädsla för annan hudsjukdom
Funktionsbegränsning / handikapp (S)
Annat hudsymptom / besvär
Bältros
Herpes simplex
Skabb / annan akarinos
Lusangrepp / annan hudinfestation
Dermatofytos / svampinfektion I huden
Moniliasis / candidainfektion I huden
Annan hudinfektion
Malign hudtumör
Lipom
Annan benign hudtumör / UNS
Solutlöst brännskada eller keratos
Hemangiom / lymfangiom
Nevus
Annan medfödd missbildning I hud
Impetigo
Pilonidal cysta / fistel
Seborroisk dermatit
Atopiskt utslag /eksem
Allergiskt eksem / kontaktdermatit
Blöjutslag
Pityriassis rosea
Psoriasis
Sjukdom i svettkörtlar
Aterom
Ingrodd tånagel
Mollusker
Akne
Kroniskt hudsår
Urtikaria
Annan sjukdom i huden
U79
U80
U85
U88
U90
U95
U98
U99
Endokrin / metabolisk /
Kvinnliga genitalia
nutritionell orsak T
T01
T02
T03
T04
T05
T07
T08
T10
T11
T26
T27
T28
T29
T70
T71
T72
T73
T78
T80
T81
T82
T83
T85
T86
T87
T89
T90
T91
T92
T93
T99
Överdriven törst
X01
Överdriven aptit
X02
Aptitlöshet
X03
Matningsproblem hos spädbarn / barn
X04
Problem med födointag hos vuxen
X05
Viktökning
X06
Viktförlust
X07
Utebliven förväntad tillväxt
X08
Dehydrering
X09
Rädsla för cancer i endokrina organ
X10
Rädsla för endokrin/ nutritionell sjukdom
X11
Funktionsbegränsning / handikapp (T)
X12
Annat endokr/metabol/nutrit. symptom
X13
Infektionssjukdom i endokrint organ
X14
Malign tumör i sköldkörtel
X15
Benign tumör i sköldkörtel
X16
Annan /ospecificerad tumör i sköldkörtel
X17
Persistent ductus thyroglossus
X18
Annan missbildning i endokrina organ
X19
Struma
X20
Signifikant / svår fetma
X21
Lindrig fetma
X22
Hypertyreos / tyreotoxikos
X23
Hypotyreos / myxödem
X24
Hypoglykemi
X25
Juvenil diabetes
X26
Vuxen diabetes
X27
Vaitamin- / nutritionell brist
X28
Gikt
X29
Dyslipidemi
X70
Annan endokrin/metabolisk/nutrit. sjukdom X71
Urologiska
U01
U02
U04
U05
U06
U07
U08
U13
U14
U26
U27
U28
U29
U70
U71
U72
U75
U76
U77
U78
U
Smärta vid urinering / dysuri
Täta urinträngningar / pollakisuri
Urininkontinens
Annat urineringsproblem
Blod i urinen
Annat urinsymptom/ -besvär
Urinretention
Annat urinblåsesymptom/ -besvär
Njursymptom / -besvär
Rädsla för urinvägscancer
Rädsla för annan urinvägssjukdom
Funktionsbegränsning / handikapp (U)
Annat urinorganssymptom / -besvär
Pyelonefrit / njurbäckeninflammation
Cystit / blåskatarr/annan urinvägsinfektion
Uretrit
Malign njurtumör
Malign blåstumör
Benign tumör i urinvägarna
Tumör i urinvägarna UNS
X72
X73
X74
X75
X76
X77
X78
X79
X80
X81
X82
X83
X84
X85
X86
X87
X88
X89
X90
X91
X92
X99
Y
Y01 Smärta i penis
Y02 Smärta i testis / scrotum
Y03 Flytning från penis / urinrör
Y04 Annat symptom / besvär i penis
Y05 Annat symptom / besvär i testis / scrotum
Y06 Prostatasymptom / -besvär
Y07 Impotens
Y08 Sexuell funktion, symptom / besvär hos man
Y10 Infertilitet / subfertilitet hos man
Y13 Sterilisering hos man
Y14 Annan manlig preventivrådgivning
Y16 Symptom / besvär i manlig bröstkörtel
Eventuell graviditet
Y24 Rädsla för sexuell dysfunktion hos man
Graviditetsrädsla
Y25 Rädsla hos man för könssjukdom
Blödning under graviditet
Y26 Rädsla för cancer i manliga genitalia
Uppkastning / illamående under graviditet Y27 Rädsla för annan sjukdom i manliga
Postkoital konception
genitalia
Kontraception med p-piller
Y28 Funktionsbegränsing / handikapp (Y)
Intrauterin kontraception
Y29 Annat symptom /besvär i manliga genitalia
Sterilisering
Y70 Syfilis hos man
Annan kontraception
Y71 Gonorré hos man
Infertilitet / subfrtilitet
Y72 Genital herpes hos man
Post-partum blödning
Y73 Prostatit / prostatovesiculit
Annat post-partum-symptom / -besvär
Y74 Orkit / epididymit
Amningssymptom / -besvär
Y75 Balanit
Bekymmer för utseende under graviditet
Y76 Condylom hos man
Rädsla för graviditetskomplikation
Y77 Malign tumör i prostata
Funktionsbegränsning / handikapp (W)
Y78 Annan malign tumör i manliga genitalia
Annat symptom / besvär betr. graviditet
Y79 Benign tumör i manliga genitalia
Barnsängsfeber / sepsis
Y80 Skada på manliga könsorgan
Infektion, som komplicerar graviditet
Y81 Förhudsförträngning / överflödig förhud
Malign tumör relaterad till graviditet
Y82 Hypospadi
Godartad eller tumör UNS under graviditet Y83 Retinerad testikel / kryptorkism
Skada, som komplicerar graviditet
Y84 Annan medfödd missbildning (manl.genit)
Medfödd missbildning, som komplicerar
Y85 Godartad prostatahyperplasii
Graviditet
Y86 Hydrocele
Oönskad graviditet
Y99 Annan sjukdom i manliga genitalia
Extrauterin graviditet
Graviditetstoxemi
Z01 Fattigdom / ekonomiskt problem
Spontan abort
Z02 Födo- / vattenproblem
Inducerad abort
Z03 Boende- och grannskapsproblem
Högriskgraviditet
Z04 Sociokulturellt problem
Diabetes under graviditet
Z05 Arbetsproblem
Normal förlossning, levande född
Z06 Arbetslöshetsproblem
Normal förlossning, dödfödd
Z07 Utbildningsproblem
Komplicerad förlossning, levande född
Z08 Socialt välfärdsproblem
Komplicerad förlossning, dödfödd
Z09 Juridiskt problem
Bröstinfektion / mastit under puerperiet
Annan bröstkörtelrubbing, gravid./amning Z10 Problem med hälsovårdssystemet
Z11 Kompliansproblem / - att vara sjuk
Anna puerperal kompilkation
Annan graviditets/förlossnings/puerperal Z12 Problem i parförhållande
Z13 Problem i partners beteende
rubbning
Z14 Problem med sjuk partner
Z15 Förlust / död av partner
Z16 Relationsproblem med barn
Z18 Sjukdomsproblem med barn
Z19 Problem relaterade till förlust / död av barn
Smärta i genitalier hos kvinna
Z20 Problem i relationen till förälder / familjen
Smärtsam menstruation
Z21 Beteendeproblem hos förälder / i familjen
Smärta mellan menstruationer
Z22 Sjukdomsproblem hos förälder / i familjen
Smärtsamt samlag
Z23 Problem pga förlust / död av förälder
Menstruation, utebliven / sparsam
Z24 Problem i förhållandet till vän
Riklig menstruation
Z25 Problem pga misshandel/skadlig händelse
Oregelbunden / frekvent menstruation
Z27 Rädsla för socialt problem
Intermenstruell blödning
Z28 Social funktionsbegränsing / handikapp (Z)
Premenstruella symptom
Z29 Socialt problem UNS
Utsättande av menstruation
Menopausalt symptom / komplikation
Postmenopausal blödning
UNS
Utan närmare specifikation
Blödning efter samlag
Ospec Ospecificerat
Flytning ur slidan
pga
På grund av
Annat vaginalt symptom / besvär
Vulvasymptom / -besvär
Bäckensymptom / -besvär hos kvinna
Smärta i kvinnlig bröstkörtel
Knöl i kvinnlig bröstkörtel
Symptom / besvär i kvinnlig bröstvårta
Annat symptom i kvinnlig bröstkörtel
Problem med bröstutseende hos kvinna
Rädsla hos kvinna för könssjukdom
Rädsla för sexuell dysfunktion hos kvinna
Rädsla för cancer i kvinnliga genitalier
Rädsla för bröstcancer hos kvinna
Rädsla för annan bröstsjukdom hos kvinna
Funktionsbegränsing / handikapp (X)
Annat symptom i kvinnliga genitalia
Syfilis hos kvinna
Gonorré hos kvinna
Urogenital moniliasis
Urogenital trichomoniasis
Inflammation i bäckenorgan hos kvinna
Malign tumör i cervix
Malign tumör i bröstkörtel hos kvinna
Annan malign tumör i kvinnliga genitalia
Myom i livmodern
Benign tumör i bröst
Annan benign tumör i kvinnliga genitalia
Annan /odef. tumör i kvinnliga genitalia
Skador på kvinnliga genitalia
Medfödd missbildning i kvinnliga genitalia
Vaginit / vulvit UNS
Cervixsjukdom UNS
Avvikande fynd i utstrykspreparat
Uterovaginal prolaps
Cystisk mastopati
Premenstruellt spänningssyndrom
Genital herpes hos kvinna
Kondylom i kvinnliga genitalia
Klamydiainfektion i kvinnliga genitalia
Annan sjukdom i kvinnliga genitala
Graviditet,
familjeplanering
W01
W02
W03
W05
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W17
W18
W19
W21
W27
W28
W29
W70
W71
W72
W73
W75
W76
W78
W79
W80
W81
W82
W83
W84
W85
W90
W91
W92
W93
W94
W95
W96
W99
Manliga genitalia
Tumör i urinvägarna UNS
Skada på urinorgan
Medfödd missbildning i urinvägarna
Glomerulonefrit / nefros
Ortostatisk albuminuri
Sten i urinvägarna
Avvikande urinprov UNS
Annan sjukdom i urinvägarna
W
Sociala problem
X
Förkortningar
UN
Z
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards