Petromyzontidae - nejonogonfiskar - 2001966

advertisement
Petromyzontidae
Nejonögonfiskar
NE
NA
LC
Fiskar
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Klass: Petromyzontida (nejonögonartade ryggradsdjur), Ordning: Petromyzontiformes (nejonögon), Familj:
Petromyzontidae - nejonögonfiskar Risso, 1827 Synonymer: obestämt nejonöga
Kännetecken
Familjen nejonögonfiskar (Petromyzontidae) omfattar 39 arter på norra halvklotet, varav tre finns i Sverige.
Nejonögonens utveckling efter kläckningen omfattar ett larvstadium, en genomgripande metamorfos och ett
vuxenstadium. Efter metamorfosen vandrar vissa arter ut i havet eller en större sjö för ytterligare några års tillväxt,
innan de återvänder för att leka. Dessa arter är ektoparasiter på fiskar, dvs. de sätter sig fast på bytesdjuret med sin
sugmun. Med hjälp av de vassa horntänderna på rasptungan kan nejonögonen raspa bort hud och suga blod eller
gnaga loss kött. För att förhindra att blodet som de äter koagulerar utsöndrar de ett antikoagulerande ämne. När de
har ätit färdigt släpper de taget och simmar iväg. Bytet lämnas då med ett runt sår som kan vara dödligt.
Andra arter - till exempel bäcknejonöga - har ett förlängt larvstadium och ett förkortat vuxenliv. De vandrar inte ut
till havet, och de äter ingenting som vuxna. Som regel samexisterar en parasitisk och en icke-parasitisk art, vilket är
fallet med flodnejonöga och bäcknejonöga i norra Europa.
Litteratur
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Lansettfiskar-broskfiskar. Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 2011.
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Författare
Sven O. Kullander & Bo Delling 2011.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards