Begrepp och förkortningar

advertisement
Begrepp och förkortningar

AIP (Apotekets inköpspris)

ATC är ett klassificeringssystem där aktiva substanser indelas utifrån det organ
eller system där de är verksamma och deras terapeutiska, farmakologiska och
kemiska egenskaper. www.whocc.no

AUP (Apotekets utpris)
o Apotekets inköpspris plus apotekets marginal

BNP (Bruttonationalprodukten)

DDD (Daglig definierad dygnsdos)
o DDD är en mätteknisk enhet för att mäta användandet av ett visst läkemedel.
Måttet utgår ifrån en genomsnittlig användning hos en genomsnittlig patient.
www.whocc.no

EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)
o Organisation för de forskande läkemedelsföretagen i Europa. www.efpia.eu

IMS Health Global statistikproducent. www.imshealth.com

NCE (Ny kemisk (läkemedels-) substans). www.lakemedelsverket.se

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). www.oecd.org

PPP (Purchasing Power Parities)
o Beräkning av köpkraftsjustering

SCB (Statistiska Centralbyrån / Statistics Sweden). www.scb.se

SITC (Standard International Trade Classification)
o Internationell standard för att klassificera handel med varor. www.scb.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards