68 kr

advertisement
Trampört 100g
Polygonum aviculare L.
Trampört i 100g förpackning. Samuel Liljeblad skriver i
Utkast till en svensk flora (1816) att trampört ätes "så
begärligt af Svinkreatur, att Bondqvinfolken på många
ställen uppskära örten till sommarföda för sina grisar och
suggor". Fröna uppges kunna användas till nödbröd.
Trampört är en lågväxt ettårig ört med nedliggande,
uppstigande eller upprätta stjälkar som är otydligt ribbade.
Bladen är tunglika till lansettlika och vanligen trubbiga.
Stipelslidorna är tunna och vitaktiga. Trampört blommar
från juni till september, blommorna är små och sitter
ensamma eller i fåblommiga knippen i bladvecken.
Hyllebladen är gröna med vita eller rosa kanter. Frukten,
som är trekantig och ganska matt, sitter innesluten i hyllet,
eller är endast något utskjutande. Trampört är mycket
variabel och delas i flera underarter som ibland har
betraktats som egna arter. I Sverige förekommer sex
underarter, stor trampört (ssp. aviculare),nordtrampört
(ssp. boreale (Lange) Karlsson), stolt
trampört (ssp.excelsius),
bägartrampört
(ssp.microspermum (Jord. ex Boreau)
Berher), smal trampört
(ssp. neglectum(Besser) Arcang.) och
spetstrampört (ssp. rurivagum (Jord.
ex Boreau) Berher). Skillnaderna mellan
de olika underarterna är ganska subtila.
Trampört liknar den sällsynta arten näbbtrampört (P.
oxyspermum), men den senare har knottrigt ribbade
stjälkar och blanka, spetsiga, blekbruna frukter som är
tydligt utskjutande ur hyllet.
Utbredning. Trampört är mycket vanlig
och förekommer i snart sagt alla
kulturpåverkade miljöer, till exempel i
vägkanter, på gångstigar och
gårdsplaner. Arten förekommer även
på havsstränder. Första
fynduppgiftpublicerades på 1600­
talet, men arten är känd redan under
medeltiden (Nordstedt 1920).
Användning. Samuel Liljeblad skriver
i Utkast till en svensk flora (1816) att
trampört ätes "så begärligt af
Svinkreatur, att Bondqvinfolken på
många ställen uppskära örten till
sommarföda för sina grisar och
suggor". Fröna uppges kunna
användas till nödbröd.
Etymologi. Artnamnet aviculare kommer av
latinetsavicula (liten fågel), vilket syftar på att frukterna
gärna äts av småfåglar.
PRIS:
68 kr
ARTIKELNUMMER:
65­4514.100
ENHET:
st.
LAGERSTATUS:
I lager
TILLVERKARE:
Naturdrogeriet DK
TILLVERKARE ART. NR.:
4514.100
TILLVERKARE MODELL:
Trampört 100g
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards