Kort sammanfattning från föreläsningen om fysisk

advertisement
Kort sammanfattning från föreläsningen om fysisk aktivitet
och långvarig smärta
Fysisk aktivitet: är all kroppsrörelse som är en följd av skelettmusklernas sammandragningar
och som resulterar i ökad energiförbrukning. Det är att diska, dammsuga, promenera,
trädgårdsarbete, cykla, leka, fysisk belastning i arbetslivet, motion och fysisk träning.
Vad är motion: Motion är en planerad och strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att
förbättra eller upprätthålla fysisk förmåga i form kondition, styrka, balans koordination
och/eller rörlighet. Oftast byter man om till träningskläder.
Vad är träning: Träning genomför man när man har en klar målsättning med att öka
prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar oftast i tävlingssyfte t ex springa Tjejmilen.
Allmänna rekommendationer från WHO: Alla vuxna från 18 års ålder och uppåt,
rekommenderas att vara aktiva 150 min/vecka. Intensiteten bör vara måttlig. Måttlig
intensitet är att bli andfådd och ökad puls. Om man tränar på en hög intensitet så
rekommenderas 75 min/vecka. Hög intensitet är att få markant ökad andning och puls.
Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 min. De
rekommenderar även att utföra muskelstärkande fysisk aktivitet 2 ggr/vecka såsom
trädgårdsarbete, styrketräning eller snöskottning. Äldre individer eller personer med
sjukdomstillstånd eller funktionshinder som inte kan uppnå rekommendationerna bör vara
så aktiva som tillståndet medger.
Forskning: Det finns god vetenskaplig grund till att fysisk aktivitet främjar hälsa och kan
användas för att både förebygga och behandla sjukdomar. Fysisk aktivitet påverkar många
system i kroppen och kan därmed bidra till både fysisk och psykisk hälsa.
Fysiskt aktiva minskar sin risk för: förtida död oavsett orsak, hjärtkärlsjukdom, metabola
sjukdomar (diabetes, fetma), cancer (tjocktarm och bröst), fall och benbrott,
psykisk ohälsa (demens och depression).
www.rehabakademin.se | 08-587 146 00 | [email protected] |
www.rehabakademin.se, 08-587 146 00, [email protected]
Vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna. Fysisk aktivitet med måttlig intensitet är
förenad med mycket små risker, gradvis ökning av tid eller intensitet minskar riskerna.
Rehabilitering: Viktigt att tänka på vad gäller fysisk aktivitet och långvarig smärta är att börja
utöva fysisk aktivitet på en nivå som fungerar över tid. Regelbundenheten är mer
betydelsefull än intensiteten eller hur länge man håller på. Att medvetengöra och arbeta
med tankar och känslor kring fysisk aktivitet är viktigt, tillåta och acceptera sin nuvarande
nivå och inte jämföra sig med som det var tidigare. En förutsättning för fysisk aktivitet är vila.
Det är under vilan som man bygger upp kroppen och återhämtar sig både mentalt och
fysiskt.
www.rehabakademin.se | 08-587 146 00 | [email protected].se |
www.rehabakademin.se, 08-587 146 00, [email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards