Psykisk ohälsa och drogproblematik bland

advertisement
INTERPELLATION
1 (1)
2017-02-17
Interpellation till Individ och familjenämndens
ordförande Andreas Lundgren (s)
Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensamkommande barn
Under de senaste åren har Umeå kommun tagit emot ett stort antal ensamkommande
barn och unga från bland annat Syrien och Afghanistan och trots att vi inte alltid vet
vad dessa barn har med sig i sitt bagage är det förståeligt att upplevelser i tidigare
hemland och under flykten till Sverige har satt sina spår. Rapporter om stor psykisk
ohälsa bland dessa unga blir allt vanligare och droger förekommer. Många gånger
kanske det handlar det om självmedicinering, men risken för självmord har ökat
drastiskt.
Detta bekräftar Socialstyrelsen som i dagarna genomfört en rundringning till 50
kommuner för att höra om antalet självmordsförsök bland ensamkommande samt
om den psykiska ohälsan har ökat. Resultatet av dessa samtal visade att kommunerna
kände till 68 självmordsförsök samt tre fullbordade självmord under 2016 och
2017! Kopplingen till asylprocessen är mycket stark.
Det är mycket oroande siffror när unga människor inte ser någon annan väg ut än att
ta sitt eget liv eller som i andra fall börja använda droger som en flykt från
verkligheten. Individ och familjenämnden har en nollvision mot självmord för unga
under 18 år och självklart ska det även gälla ensamkommande barn.
Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
 Anser du som ordförande för Individ och familjenämnden att verksamheten
ensamkommande barn har tillräckliga kunskaper om effekter av trauma och
stress? Om inte hur kan kunskaperna förbättras?
 Finns det några dokumenterade fall i Umeå kommun där unga
ensamkommande försökt att begå självmord under 2016?
 Har Umeå kommun och Västerbottens landsting ett fungerande samarbete i
dessa frågor som rör psykisk ohälsa hos barn och unga med
drogproblematik?
Veronica Kerr
Kristdemokraterna
Download