Ackrediteringens omfattning Klinisk Molekylärbiologi

advertisement
Bilaga 2C
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi - 1329
Komponent/Undersökning
MRSA screen
Nuc-gen
MRSA konfirmation
Nuc / MecA/
MecC/PVL-gen
MRSA
konfirmation
Nuc/MecA
Dermatofyt PCR
Chlamydia trachomatis DNA
Neisseria gonorrhoeae DNA screen
System
ALLMÄNNA PROVER
såsom: Sår, näsa, svalg vestibulum,
perineum, KAD-urin mm
ALLMÄNNA PROVER
såsom: Sår, näsa, svalg, vestibulum,
perineum, KAD-urin mm
Nagel
Hudskarap
GENITALA PROV / STI
Urin, cervix, vaginalprov
GENITALA PROV / STI
Urin, cervix, vaginalprov
Metod / Mätprincip
Utrustning
Enhet
Lab/ort
RealtidsPCR/
SYBRgreen
MPCompact
MP96
Rotorgene
MPCompact
MP96
Rotorgene
(Nuc gen påvisad),
Se avdelningskommentar
MRSA ej påvisad
Nuc gen påvisad
Nuc gen ej påvisad
MecA gen påvisad
MecA gen ej påvisad
RealtidsPCR/
SYBRgreen
MPCompact
Rotorgene
Positiv
Negativ
Stockholm
RealtidsPCR/
SYBRgreen
MPCompact
MP96
Rotorgene
Dermatofyt PÅVISAD/ej
påvisad
Trichophyton rubrum
PÅVISAD/ej påvisad
Trichophyton interdigitale
PÅVISAD/ej påvisad
Skövde
RealtidsPCR/
SYBRgreen
RealtidsPCR/
probe
RealtidsPCR/
probe
1(8)
Cobas 4800 system
Cobas 4800 system
C. trachomatis påvisad
C. trachomatis ej påvisad
N.gonorrhoeae påvisad med
screentest
N.gonorrhoeae ej påvisad
med screentest
Skövde
Skövde
Eskilstuna
Stockholm
Skövde
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Bilaga 2C
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi - 1329
Komponent/Undersökning
System
Metod / Mätprincip
Utrustning
Enhet
Neisseria gonorrhoeae DNA
konfirmationstest
GENITALA PROV / STI
Urin, cervix, vaginalprov
RealtidsPCR/
probe
Cobas 4800 system
Rotorgene
N.gonorrhoeae påvisad med
konfirmerande test
N.gonorrhoeae ej påvisad
med konfirmerande test
Mykoplasma genitalium DNA
GENITALA PROV / STI
Cervix, urethra, urin,
vaginal
RealtidsPCR/
probe
Cobas4800 system
M. genitalium påvisad
M. genitalium ej påvisad
TriplexPCR:
Inluensa A
Influensa B
RSV
Inluensa A
Influensa B
RealtidsPCR/
probe
ÖVRE LUFTVÄGAR
Nasopharynxsekret
Övrigt matrial från luftvägar.
RealtidsPCR/probe
MPCompact
MP96
Rotorgene
MPCompact
Rotorgene
BD-MAX
RSV
EHEC screen PCR
Faeces
RealtidsPCR/
SYBR green
2(8)
MPCompact
MP96
Rotorgene
Influensa A ej påvisad
Influensa A påvisad
Influensa B ej påvisad
Influensa B påvisad
RSV ej påvisad
RSV påvisad
Influensa A ej påvisad
Influensa A påvisad
Influensa B ej påvisad
Influensa B påvisad
RSV ej påvisad
RSV påvisad
EHEC screen negativ
EHEC screen pos stx 1
EHEC screen pos stx 2
EHEC screen pos stx1, stx2
Lab/ort
Skövde
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Bilaga 2C
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi - 1329
Komponent/Undersökning
Mykoplasma pneumoniae DNA
Chlamydophila pneumoniae DNA
System
ÖVRE LUFTVÄGAR
Svalg , Sputum
Nasopharynxsekret
ÖVRE LUFTVÄGAR
Svalg, Sputum
Nasopharynxsekret
Bordetella DNA
ÖVRE LUFTVÄGAR
Svalg, Sputum
Nasopharynxsekret
Legionella DNA
Nedre luftvägar
Metod / Mätprincip
Utrustning
Enhet
RealtidsPCR/
probe
MPCompact
MP96
Rotorgene
M. pneumoniae påvisad
M. pneumoniae ej påvisad
RealtidsPCR/
probe
MPCompact
MP96
Rotorgene
C. pneumoniae påvisad
C. pneumoniae ej påvisad
RealtidsPCR/
probe
RealtidsPCR/
probe
3(8)
MPCompact
MP96
Rotorgene
MPCompact
MP96
Rotorgene
Lab/ort
Skövde
Skövde
B. pertussis PCR påvisad
B. pertussis PCR ej påvisad
B. pertussis PCR osäker
Skövde
B. parapertussis PCR påvisad
B. parapertussis PCR ej påvisad
L. pneumophila PÅVISAD
Legionella-art PÅVISAD, dock
ej L.pneumophilia
Legionella ej påvisad.
Skövde
Bilaga 2C
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi - 1329
Komponent/Undersökning
Calici(Noro/Sapo)/
Adeno/Rota virus RNA
System
Metod / Mätprincip
FAECES / RECTUM
Utrustning
MPCompact
MP96
Rotorgene
RealtidsPCR/
probe
Calici(Noro)virus
Enhet
Calicivirus (Norovirus) påvisad
Calicivirus (Norovirus) ej
påvisad
Calicivirus (Sapovirus) påvisad
Calicivirus (Sapovirus) ej
påvisad
Adenovirus påvisad
Adenovirus ej påvisad
Rotavirus påvisad
Rotavirus ej påvisad
Norovirus (Genotyp 1)
PÅVISAD/ ej påvisad
Norovirus (Genotyp 2)
PÅVISAD/ ej påvisad
BD-MAX
Rotavirus
Adenovirus
HCV-RNA
Serum / Plasma
RealtidsPCR/
probe
4(8)
COBAS® AmpliPrep
COBAS® TaqMan®
Lab/ort
Skövde
Eskilstuna
Rotavirus påvisad
Rotavirus ej påvisad
Adenovirus påvisad
Adenovirus ej påvisad
Hep C virus RNA Ej påvisat.
Hep C virus RNA PÅVISAT: <15
IU/ mL.
Hep C virus RNA PÅVISAT: 15
- 43 IU/mL.
Hep C virus RNA PÅVISAT:
Eskilstuna
Bilaga 2C
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi - 1329
Komponent/Undersökning
Cl.difficile DNA
System
FAECES
FAECES/KRÄKNING
Metod / Mätprincip
RealtidsPCR/
probe
Utrustning
MPCompact
MP96
Rotorgene
LAMP
(Loop-medierad
amplifikationsteknik)
Illumipro-10
RealtidsPCR/
probe
MPCompact
Rotorgene
RealtidsPCR/
SYBR green
MPCompact
MP96
LightCycler 480
Calici(Noro)virus
Varizella zoster
VZV
DNA
HUD / MJUKDELAR /SKELETT
Blåsmaterial, Ögonsekret
5(8)
Enhet
(antal kopior anges) t ex 6700
IU/mL
Hep C virus RNA PÅVISAT: >
69 miljoner IU/mL
C.difficile toxigen(tcdA/tcdB)
ej påvisad
C.difficile toxigen(tcdA/tcdB)
påvisad
C.difficile toxin (DNA) Ej
påvisat
C.difficile toxin (DNA) Påvisat
C.difficile toxin (DNA) Ej
bedömbar
Norovirus (Genotyp 1)
PÅVISAD/ej påvisad
Norovirus (Genotyp 2)
PÅVISAD/ej påvisad
Varicella zoster (VZV) påvisad
Varicella zoster (VZV) ej
påvisad
Lab/ort
Skövde
Eskilstuna
Stockholm
Skövde
Bilaga 2C
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi - 1329
Komponent/Undersökning
Herpes simplex
HSV-1/HSV-2
DNA
System
Metod / Mätprincip
HUD / MJUKDELAR /SKELETT
Blåsmaterial, Ögonsekret
RealtidsPCR/
SYBR green
Utrustning
MpCompact
MP96
LightCycler 480
ALLMÄNNA PROVER såsom: Faeces,
Näsa, Svalg, Perineum, Sår, Urin mm
RealtidsPCR/
probe
MpCompact
MP96
Rotorgene
VRE konfirmation
Van A / Van B
ALLMÄNNA PROVER såsom: Faeces,
Näsa, Svalg, Perineum, Sår, Urin mm
RealtidsPCR/
probe
MPCompact
Rotorgene
HPV DNA
Genitala prover/STI
Cervix
(vätskebaserad cytologi)
RealtidsPCR/
probe
Cobas 4800
system
VRE screen
Van A / Van B
6(8)
Enhet
Herpes simplex typ 1 (HSV-1)
påvisad
Herpes simplex typ 1 (HSV-1)
ej påvisad
Herpes simplex typ 2 (HSV-2)
påvisad
Herpes simplex typ 2 (HSV-2)
ej påvisad
(Van A gen/Van B gen påvisad),
Se avdelningskommentar
Vancomycinresistent enterokock
ej påvisad
VanA-gen påvisad
VanA-gen ej påvisad.
VanB-gen påvisad
VanB-gen ej påvisad.
HPV 16 påvisad/ej påvisad
HPV 18 påvisad/ej påvisad
Övriga högrisk HPV påvisad/ej
påvisad
Lab/ort
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Eskilstuna
Bilaga 2C
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi - 1329
Komponent/Undersökning
HLA B27- genotyp
Faktor II-genotyp
Faktor V –genotyp
Laktasgen- genotyp
MTHFR-genotyp
HFE-genotyp
APOE-genotyp
System
Metod / Mätprincip
Blod
Kärnförande celler
Genomiskt DNA
RealtidsPCR/ probe
Blod
Kärnförande celler
Genomiskt DNA
RealtidsPCR/ probe
Blod
Kärnförande celler
Genomiskt DNA
RealtidsPCR/ probe
Blod
Kärnförande celler
Genomiskt DNA
RealtidsPCR/ probe
Blod
Kärnförande celler
Genomiskt DNA
RealtidsPCR/ probe
Blod
Kärnförande celler
Genomiskt DNA
RealtidsPCR/ probe
Blod
Kärnförande celler
RealtidsPCR/ probe
7(8)
Utrustning
MP96,
MPCompact
Rotorgene
LightCycler 480
MP96,
MPCompact
Rotorgene
LightCycler 480
MP96,
MPCompact
Rotorgene
LightCycler 480
MP96,
MPCompact
Rotorgene
LightCycler 480
MP96,
MPCompact
Rotorgene
LightCycler 480
MP96,
MPCompact
Rotorgene
LightCycler 480
MP96,
MPCompact
Enhet
Lab/ort
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Bilaga 2C
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, molekylärbiologi - 1329
Komponent/Undersökning
System
Metod / Mätprincip
Genomiskt DNA
Blod
Kärnförande celler
Genomiskt DNA
RealtidsPCR/ probe
JAK2 V617Fmutation
BRAF mutation
Formalinfixared avparaffinerad vävnad
RealtidsPCR/ probe
HLA DQ2/DQ8 genotyp
Blod
Kindskrap
Kärnförande celler
Genomiskt DNA
PCR kompletterande
med omvänd
hybridisering
(stripanalys)
Utrustning
Enhet
Rotorgene
LightCycler 480
MP96,
MPCompact
Rotorgene
Qiagility
CAS
RotorgeneQ
Qiagility
CAS
RotorgeneQ
PST-60 HL
%
Påvisad
Ej påvisad
Negativ
Positiv
Lab/ort
Skövde
Skövde
Skövde
Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen.
Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Förändrade metoder där förändringarna innefattas i den flexibla ackrediteringen får,
även om nytt beslut inte har utfärdats, användas som ackrediterade metoder.
8(8)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards