Ängavallens certifikat

advertisement
Certifikat
Certifieringsorgan: SE-EKO-03
Kundnr: 31686
Ängavallens Hälsodjur AB
Ängavallens Gård, 235 91 VELLINGE
Organisationsnummer: 556541-8877
SE-nummer: 65412
Verksamheten, enligt nedan, uppfyller rådets förordning 834/2007 samt
tillämpningsförordningar.
Slakteri
Charkuteri
Bageri
Ysteri
Certifikatet är giltigt t.o.m 2017-12-31
- under förutsättning att produktionen är fortsatt ansluten till SMAKs certifiering av ekologisk produktion -
Datum för certifiering 2017-01-05
Anna Grundberg
Certifieringsansvarig
SMAK Certifiering AB
Box 42, 230 53 Alnarp
Tel: 040-460072
[email protected]
www.smak.se
1/4
Certifikat
Certifieringsorgan: SE-EKO-03
Kundnr: 31686
Ängavallens Hälsodjur AB
Ängavallens Gård, 235 91 VELLINGE
Organisationsnummer: 556541-8877
SE-nummer: 65412
Verksamheten, enligt nedan, uppfyller rådets förordning 834/2007 samt
tillämpningsförordningar.
Djurhållning
Ekologiska
Mjölkkor (101)
40
Am-, dikor (102)
50
Avelstjurar (103)
4
Kalvar (som behålls) (104)
90
Tackor (202)
150
Baggar (203)
2
Lamm (som behålls) (204)
200
Suggor (401)
100
Galtar (403)
8
Smågrisar (som säljs) (404)
800
Omställning
fr.o.m. (datum)
Certifikatet är giltigt t.o.m 2017-12-31
- under förutsättning att produktionen är fortsatt ansluten till SMAKs certifiering av ekologisk produktion -
Datum för certifiering 2017-01-05
Anna Grundberg
Certifieringsansvarig
SMAK Certifiering AB
Box 42, 230 53 Alnarp
Tel: 040-460072
[email protected]
www.smak.se
2/4
Certifikat
Certifieringsorgan: SE-EKO-03
Kundnr: 31686
Ängavallens Hälsodjur AB
Ängavallens Gård, 235 91 VELLINGE
Organisationsnummer: 556541-8877
SE-nummer: 65412
Verksamheten, enligt nedan, uppfyller rådets förordning 834/2007 samt
tillämpningsförordningar.
Växtodling
Ekologisk (ha)
Korn (vår) (2)
28.82
Havre (3)
6.0
Vete (vår) (5)
4
Rågvete, höst (7)
19.01
Råg (8)
1
Blandsäd (spannmåls-/baljväxtblandning), mer
än 50% spannmål (13)
Bönor övriga (43)
14
Slåtter och betesvall på åker (50)
70
Betesmark (ej åker) (52)
12.73
Övrig bärodling (710)
0.1
Övriga trädgårdsväxter/Flera slags
trädgårdsväxter (730)
0.2
Omställning år 2 (ha)
Omställning år 1 (ha)
1
Certifikatet är giltigt t.o.m 2017-12-31
- under förutsättning att produktionen är fortsatt ansluten till SMAKs certifiering av ekologisk produktion -
Datum för certifiering 2017-01-05
Anna Grundberg
Certifieringsansvarig
SMAK Certifiering AB
Box 42, 230 53 Alnarp
Tel: 040-460072
[email protected]
www.smak.se
3/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2017-01-20
Ängavallens Hälsodjur AB
Ängavallens Gård
235 91 VELLINGE
Kundnr: 31686
Org. nr: 556541-8877
SE-nummer: 65412
Beslut om certifiering
Revision enligt rådets förordning 834/2007 samt tillämpningsförordningar har genomförts.
Certifieringsprocessen inkl revisionsresultat har granskats och bedömts godkänt av undertecknad.
Datum för revision: 2016-10-12
Revisor: Annelie Andersson
Certifikatet är giltigt t.o.m: 2017-12-31
Giltighetstid
Certifieringen gäller under förutsättning att de regler som certifieringen omfattar uppfylls, att en ny
revision utförs under 2017 och att gällande avgift för revision och certifiering erläggs.
Förändringar i verksamheten
Förändringar som påverkar omfattningen eller förutsättningarna för certifieringen ska anmälas till
SMAK Certifiering AB.
Märkning och information på fakturor/följesedlar
Vid försäljning av en ekologisk produkt är det säljarens ansvar att produkten är korrekt märkt och/eller
åtföljs av följesedel som med säkerhet kan kopplas till produkten/varupartiet och innehåller följande
information:
- namn och adress på säljaren samt köparen (försäljning direkt till konsument undantaget)
- typ och mängd av produkt samt hänvisning till ekologisk produktion (ex. Havre EU-ekologisk)
- SE-EKO-03 (SMAKs kodnummer)
Observera att ytterligare krav tillkommer vid märkning av färdigförpackade livsmedel till konsument.
Med vänlig hälsning
Anna Grundberg
Certifieringsansvarig
SMAK Certifiering AB
Box 42, 230 53 Alnarp
Tel: 040-460072
[email protected]
www.smak.se
4/4
Download