Certification - Perten Instruments

advertisement
ISO 9001
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 3924
Härmed intygas att:/This is to certify that:
PERTEN INSTRUMENTS AB
har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller:
has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:
Utveckling och försäljning av analysinstrument, system och tjänster för kvalitets- och
processkontroll inom segmenten spannmål, mjöl, livsmedel, djurfoder och träindustri
Development and sales of analytical instruments, systems and services for Quality and
Process control in the segments of grain, flour, food, feed and forestry
Certifikatet är giltigt till och med 13 december 2016 och utfärdades ursprungligen 13 december 2010.
Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering.
This certificate is valid until and including 13 December, 2016 and was originally issued 13 December, 2010.
Additional details are provided at www.sp.se/certification.
Borås den 10 december 2013/10 December, 2013
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards